Inge Rumessen • 27. veebruar 2002 kell 8:09

Põllumajanduspiirkondade programmi komisjon toetab 37 projekti

EAS Regionaalarengu Agentuuri (ERDA) juurde moodustatud põllumajanduspiirkondade programmi komisjon otsustas finantseerida 37 projekti kokku 6,72 miljoni krooni ulatuses.

Kahe suurema projekti - Kuremaa rannahoone korrastamise ja Jõgevamaa omavalitsuste IT Keskuse käivitamise finantseerimise vastavalt 610 tuhande ja 395 tuhande krooni ulatuses peab täiendavalt heaks kiitma ERDA finantskomitee.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 2002. aasta eelarvest eraldatakse regionaalsetele programmidele kokku 37 miljonit krooni, sealhulgas põllumajanduspiirkondade programmile 10 miljonit krooni.

Põllumajanduspiirkondade programmi raames keskendutakse väike- ja keskettevõtluse kasvule, ettevõtete konkurentsivõime suurendamisele ja tööpuuduse taseme alandamisele. Programmi sihtalaks on Jõgeva, Põlva, Valga ja Võru maakonnad, va Setomaa programmi sihtpiirkond, milleks on Mikitamäe, Värska, Meremäe ja Misso vallad.

Regionaalsete programmide läbiviimise aluseks on Eesti regionaalarengu strateegia 1999. aastast ja valitsuse 2001. aasta määrustega vastu võetud programmdokumendid.

Hetkel kuum