Ülo Toomsalu • 21. märts 2002 kell 6:49

Sakala: Riigikohus jättis Ekseko trahvi jõusse

Riigikohus ei rahuldanud reedel seakasvatusfirma Ekseko kassatsioonkaebust ning jättis jõusse Tartu ringkonnakohtu otsuse, mille järgi tuleb firmal keskkonnareostuse eest tasuda 20 000 krooni trahvi, kirjutab Sakala.

Ekseko kasutab sealägast vabanemiseks ühe võimalusena separeerimist, millest saadud kuivainet firma taaskasutas ning põllumeestele müüs. Eksekol oli koht, kus ta toorläga kogus ja separeeris, kuid jäätmeluba tal selleks polnud. Samuti puudus seaduses ettenähtud jäätmekäitluskoht.

Eelmise aasta alguses koostas keskkonnainspektsioon Eksekole haldusõigusrikkumise protokolli, mille kohaselt tekitas ja käitles ettevõte jäätmeid jäätmeloata ning selleks mitteettenähtud kohas.

Firma rikkumist ei tunnistanud ja kaebas asja edasi Viljandi maakohtusse. Mullu 15. juuni maakohtu otsusega lõpetati menetlus haldusõigusrikkumise puudumise tõttu.

Keskkonnainspektsioon esitas Tartu ringkonnakohtule apellatsiooni, milles palus tühistada maakohtu otsuse ja teha uus otsus, sest toorläga separeerimisel saadav kuivsõnnikutaoline jääk kujutab endast reovee käitlemisel tekkinud jäätmeid.

Tartu ringkonnakohus rahuldas apellatsioonkaebuse ja määras Eksekole rahatrahvi, kuid seakasvatusfirma kaebas selle riigikohtusse edasi.

Põllumajandusministeeriumi andmeil on Viljandimaal 76 900 siga, kellest enamik kasvab Rakvere Lihakombinaadile kuuluvas Eksekos.

Hetkel kuum