Heidit Kaio • 26. märts 2002 kell 10:11

Andres Männartit süüdistatakse korruptsioonis ja isiklike tulude varjamises

Täna saatis Tallinna prokuratuur kohtusse Hüvitusfondi endise juhtivtöötaja, praeguse Pärnu Sadama juhatuse liikme Andres Männarti kriminaalasja.

Eeluurimise käigus tuvastati Männarti süü selles, et ta jättis tulude varjamise eesmärgil maksuhaldurile esitamata 1997. aasta füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ning esitas valeandmed 1998. aasta füüsilise isiku tuludeklaratsiooni kohta. Selline tegevus võimaldas Männartil jätta riigile tasumata üle 500 000 krooni tulumaksu.

Lisaks põhjustas prokuröri sõnul Männart Hüvitusfondi finantsdivisjoni juhina oma korruptiivse tegevusega (majandusliku kasu saamise eemärgil) 22,8 miljoni krooni suuruse kahju Hüvitusfondile, kui riigi rahvakapitali obligatsioonide ja õigusvastaselt võõrandatud vara kompenseerimise väärtpaberite omamisest tulenevate rahaliste nõuete hüvitamisega tegelevale avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Samuti kahjustas Männart Hüvitusfondi mainet, sest vähendas usaldust omandireformi ja erastamisväärtpaberite hüvitamise ja Hüvitusfondi toimimise aususe ja õiguspärasuse suhtes, mis on samuti suureks kahjuks riigile.

Männartit süüdistatakse Kriminaalkoodeksi paragrahvide 1481 lg 1 (maksukorralduse seaduse ja maksuseaduse rikkumine- deklaratsiooni või dokumentide esitamata jätmise), Kriminaalkoodeksi § 1481 lg 2 (- maksuhaldurile valeinformatsiooni või

võltsitud dokumentide esitamise eest), Kriminaalkoodeksi § 1642 lg 4 p 3(Korruptiivne tegu, kui sellega tekitatakse suurt kahju) järgi.

Hetkel kuum