1. august 2002 kell 10:29

Eesti Väärpaberikeskus: kontrollige töötajate liitumist kogumispensioniga

Vältimaks kogumispensioni maksete valearvestusi, soovitab Eesti Väärtpaberikeskus tööandjatel kontrollida töötajate liitumist pensionisüsteemiga.

Maksukorralduse seadusest lähtuvalt peavad juuli väljamaksetelt kinni peetud kogumispensioni maksed ja maksudeklaratsioonid laekuma maksuametile hiljemalt 10. augustiks.

Juba praegu tuleb EVKle regulaarselt küsimusi nende ettevõtete esindajatelt, kes oma töötajate liitumist üle pole kontrollinud ning kes seetõttu on teinud juuli väljamaksete arvestuses vigu.

'Kuna seadus ei määratle täpselt, kuidas töötaja tööandjat oma liitumisest kogumispensioniga teavitama peab, leidub ikka neid, kes on unustanud seda teha,' tõdes EVK nõukogu esimees Jaanus Erlemann. 'Samuti on asutustel segadusi kohustuslike liitujatega, kes pole ise pensionifondi valikuavaldust teinud.'

Selliseid probleeme saab Erlemanni sõnul lihtsalt ära hoida, kontrollides oma töötajate liitumist kogumispensioni süsteemiga otse Eesti väärtpaberite keskregistrist, kuhu juuli lõpuks oli esitatud päringuid kokku ca 70 000 isiku kohta.

'Töötajaid on aga Eestis umbes üheksa korda rohkem,' märkis Erlemann. 'See, et suurem osa tööandjatest pole oma töötajate liitumist kontrollinud, annab põhjust karta, et osa isikute raha võib jõuda pensionifondidesse hilinemisega.'

Liitumise kontrollimiseks on kaks võimalust. Lihtpäringu abil saab töötajate liitumist kontrollida ühekaupa Internetis aadressil www.pensionikeskus.ee, sisestades päringuaknasse töötaja isikukoodi.

Masspäringu puhul tuleb töötajate isikukoodide nimekiri esitada Eesti väärtpaberikeskusele, kes teostab päringu kuni kolme tööpäeva jooksul. Masspäring on mõeldud suurearvulise töötajaskonnaga ettevõtetele, kus ühe isiku kaupa liitumise kontrollimine kujuneks väga töömahukaks. Masspäring maksab 500 krooni.

Hetkel kuum