Heidit Kaio • 13. august 2002 kell 11:30

Hüvitusfondi osalus suurenes Werol Tehastes

Hüvitusfondi osalus tütarettevõttes AS Werol Tehased suurenes lõppenud aktsiaemissiooni tulemusena 82,84 protsendilt 92,49 protsendini.

Vastavalt Tallinna börsile laekunud informatsioonile otsutsas AS Werol Tehased aktsionäride üldkoosolek tühistada kahjumi katteks 2 015 456 aktsiat nimiväärtusega 10 krooni.

Otsuse tulemusena vähenes ettevõtte aktsiakapital 33,2 miljonilt 13,1 miljoni kroonini.

Samal koosolekul otsustasid ettevõtte omanikud emiteerida täiendavalt

1 686 583 uut aktsiat nimiväärtusega 10 krooni ja hinnaga 10 krooni.

Emissiooni märkimisperiood oli 28. juunist kuni 29. juulini. Hüvitusfond märkis 1 686 583 aktsiat ehk kõik emiteeritavad aktsiad, teised aktsionärid Lõunatööstuse AS, Vector Pluss OÜ ja Veland Varad AS aktsiaid ei märkinud.

Toimunud täiendava emissiooni tulemusena suurenes Werol Tehased AS-i aktsiakapital 16,8 miljoni krooni võrra 30 miljoni kroonini.

Emisiooni järgselt omab Hüvitusfond 92,49%, Lõunatööstuse AS 2,17%, Vector Pluss OÜ 3,17% ja AS Veland Verad 2,16% Werol Tehased AS-i aktsiakapitalist.

AS Werol Tehased aktsiakapitali vähendamine ja suurendamine oli tingitud eelnevatel perioodidel saadud kahjumist, mille tulemusena omakapitali suurus ei vastanud äriseadustiku nõuetele.

Hetkel kuum