Viktoria Korpan • 20. november 2002 kell 10:48

Ühe lapse õpingud koolis maksavad linnale 4820 krooni

Linnavalitsus kinnitas õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks 2003. aastal Tallinna munitsipaalkoolides 4 820 kr ühe õpilase kohta.

Selle maksumuse alusel arveldatakse teiste valdade ja linnadega, vahendas Raepress.

Linnaeelarvest kaetava tegevuskulu alla lähevad personalikulud, majandamiskulud ja õppevahendite kulud. Arvestusliku maksumuse alla ei kuulu riigi poolt finantseeritav õpetajate palk, õpetajate koolituse kulud ja õpikute raha, samuti ka eraldi linnaeelarve realt eraldatavad investeeringud ega toidukulud.

Munitsipaalkoolide tegevuskulude katmisel määratakse õpilase elukoht Eesti rahvastikuregistri elukohaandmete alusel. Vastavalt seadusele osalevad kõik teised vallad või linnad täies ulatuses munitsipaalkooli tegevuskulude katmises proportsionaalselt selles koolis õppivate nende haldusterritooriumil alaliselt elavate õpilaste arvuga. Selle arveldussumma kinnitab linnavalitsus eraldi igaks eelarveaastaks. Aastaks 2003. on see summa Tallinna koolides on 4820 krooni õpilase kohta.

Hetkel kuum