Peeter Raidla • 3. veebruar 2003 kell 13:20

Valitsus suurendab Eesti Vanglatööstuse aktsiakapitali

Valitsuse homse istungi päevakorras on ASi Eesti Vanglatööstus aktsiakapitali suurendamine.

Eesti Vanglatööstus asutati 2001. aasta jaanuaris valitsuse korraldusega, pidades silmas eesmärki tõhustada kinnipeetavate tööhõive korraldust ning hoida kokku vanglate kulusid. 2003. aastal laiendab ettevõte oma tegevust Rummu

Avavanglasse, Tartu Vanglasse ning Murru Vanglasse.

Investeeringute prioriteediks on vanglasüsteemi ametiriietusele spetsialiseerunud õmblustööstus Harku Vanglas, samuti metallitööstus Tartu Vanglas. Aktsiaseltsi Eesti Vanglatööstus investeeringute finantseerimiseks ning 2003. aastaks planeeritava negatiivse majandustulemi katmiseks on vaja ettevõtte aktsiakapitali suurendada 5 000 000 krooni võrra.

Eelnõu kohaselt volitatakse justiitsminister Märt Raski hääletama riigi esindajana Aktsiaseltsi Eesti Vanglatööstus aktsionäride üldkoosolekul aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamise poolt 5 000 000 krooni võrra uute 100-kroonise nimiväärtusega aktsiate väljalaskmise teel ning antakse Aktsiaseltsile Eesti Vanglatööstus rahalise sissemaksena üle 5 000 000 krooni.

Eesti Vabariigi poolt omandatavate uute Aktsiaseltsi Eesti Vanglatööstus aktsiate valitsejaks määratakse Justiitsministeerium. 2003. aasta riigieelarves on Justiitsministeeriumi valitsemisalas Aktsiaseltsi Eesti Vanglatööstus aktsiate ostuks ette nähtud 5 000 000 krooni.

Hetkel kuum