Inge Rumessen • 1. aprill 2003 kell 12:58

Seadusetus võimaldab riigipalkade avalikustamisest mööda hiilida

Kuna hetkel ei reguleeri ükski seadus riigipalkade avalikustamise korda, võivad asutused ja riigiettevõtted talitada oma suva järgi.

Seni kehtinud, kuid riigikohtu tühistatud rahandusministri määruse kohaselt pidid riigiasutused ja ?ettevõtted palgaandmed avalikustama iga aasta 1. aprilliks oma veebilehel.

Rahandusministeerium on valitsusel esitanud korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu, kuhu on sisse viidud ametiisikute palgaandmete avalikustamist reguleerivad sätted.

Ministeeriumi avalike suhete nõuniku Annika Loigu sõnul kuulutas riigikohus mullu detsembris rahandusministeeriumi määruse palkade avalikustamise kohta asutuse webilehel põhiseaduse vastaseks, sest täitevvõim ei tohi kehtestada norme valdkondades, mis põhiseaduse kohaselt tuleb reguleerida seadusega.

Kuni korruptsioonivastase seaduse muutmise seadust ei ole Riigikogus vastu võetud, kuuluvad palgaandmed küll avalikustamisele, kuid ühtsed reeglid avalikustamise korra kohta puuduvad. Ametiisiku tööandjal on õigus ise otsustada palgaandmete esitamise osas, kas ta esitab palgaandmed ainult küsimise peale või avalikustab need näiteks asutuse veebilehel.

Hetkel on ministeeriumidest 2002. aasta palgaandmed oma veebilehele pannud rahandusministeerium ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Hetkel kuum