Inno Tähismaa • 30. aprill 2003 kell 13:51

Homsest saavad välismaalased võimaluse Eestis lühiajaliselt töötada

Homsest jõustuvad täies mahus välismaalaste seaduse olulised muudatused, mille järgi saavad välismaalased Eestis lühiajaliselt töötada.

Seadus annab viisaga Eestisse saabunud välismaalasele võimaluse legaalselt töötada, teatas Kodakondsus- ja migratsiooniameti (KMA) esindaja.

KMA hinnangul võimaldab see seaduseparandus vähendada nende välismaalaste hulka, kes saabuvad Eestisse ja asuvad mõneks kuuks illegaalselt tööle. Lühiajalist töötamist võib taotleda nii viisaga kui ka viisavabalt Eestisse saabunud välismaalane. Lühiajaline töötamine ei tohi 1 aasta jooksul kesta rohkem kui 6 kuud. Lühiajaline töötamine on lubatud:

1) töötamiseks õpetaja või õppejõuna Eestis koolitusluba omavas õppeasutuses sell õppeasutuse kutsel;2) loominguliseks või teaduslikuks tegevuseks, kui välismaalasel on selleks erialane ettevalmistus või kogemus;3) töötamiseks Eestis registreeritud juriidilise isiku juhtkonna liikmena;4) välismaise otseinvesteeringu teostamiseks, Eestis välismaa äriühingu filiaali asutamiseks või rahvusvahelisse kontserni kuuluva Eestis registreeritud äriühingu juhtimiseks;5) sportlasel, treeneril, spordikohtunikul või sporditöötajal erialaseks tegevuseks vastava spordialaliidu kutsel;6) eksperdil, nõustajal, konsultandil, seadmete paigaldajal, kui välismaalasel on selleks erialane ettevalmistus;7) tegevuseks riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse osalusega rahvusvahelise koostööprogrammi raames;8) töötamiseks põllumajandussaaduste töötlemisega seotud hooajatöödel;9) töötamiseks lapsehoidja või koduabilisena;10) töötamiseks kutseõppepraktika saamiseks;11) välisriigi diplomaatilise esinduse teenindamiseks välisministeeriumi loal.

Lühiajalise töötamise registreerimiseks on vaja tuua või posti teel saata kirjalik taotlus KMAsse aadressil Endla 13, 15179 Tallinn. Taotlusele tuleb lisada dokumendifoto, koopia taotleja reisdokumendi isikuandmete leheküljest ja tööandja kinnitus inimese tööleasumise kohta.

KMA registreerib lühiajalise töötamise või keeldub 10 tööpäeva jooksul arvates taotluse saabumisest KMAsse. Lühiajalise töötamise registreerimise kohta vormistatakse kirjalik kinnitus. Kinnitus väljastatakse taotlejale isiklikult KMAst isiku tuvastamise järel.

Eestis töötamiseks seaduslikku alust mitteomava välismaalase töölevõtmise eest karistatakse eraisikust tööandjat rahatrahviga kuni 18000 krooni ja ettevõtet rahatrahviga kuni 50 000 kr.

Eestis töötamiseks seaduslikku alust mitteomavat välismaalast karistatakse rahatrahviga kuni 18000 krooni või arestiga kuni 30 päeva.

Hetkel kuum