Peeter Raidla • 16. juuni 2003 kell 8:40

Eestis on 576 000 internetikasutajat

Emori andmetel kasutab internetti 45% Eesti 15-74-aastastest elanikest. Aastaga on lisandunud 59 000 uut internetikasutajat.

Internetis esimesi samme tegevate uudistajate seas on kõige rohkem Lõuna-Eestis ja Virumaal elavaid, 35-49-aastaseid, keskmise ja madalama sissetulekuga inimesi.

Interneti kasutajaskonna kasvu ning selle intensiivistumist on võimaldanud koduarvutite omanikeringi suurenemine ning püsiühenduse muretsemine. Oluline roll arvuti soetamisel on lastel ? pooltel lastega peredest on koduarvuti ning enamus neist on muretsenud ka internetiühenduse.

6-14-aastastest lastest kasutab internetti juba kaks kolmandikku. Laste hulgas on interneti levik olnud veel kiirem kui täiskasvanute hulgas - aasta tagasi oli laste seas interneti kasutajaid kolmandiku võrra vähem (50%).

Kokku on interneti kogukonna suurus Eestis seega 576 000 inimest.

Andmete aluseks on TNS Emori e-seire uuring, mis kaardistab arvuti ja interneti valdkondade arengut. Täiskasvanute uuringut viiakse läbi regulaarselt kord kuus ning igal perioodil küsitletakse 500 eestimaalast vanuses 15-74-aastat. Kord aastas küsitletakse lisaks 350 last vanuses 6-14-aastat.

Hetkel kuum