18. september 2003 kell 11:48

Metsaärimehe kaebus sundis kohtutäituri seadust muutma

Riigikogu võttis üleeile vastu seaduseparanduse, millega viidi kohtutäituri tasumäärade kehtestamine põhiseadusega kooskõlla.

Kohtutäituri seadusesse tehti muudatus, mille kohaselt on nüüd kohtutäituri tasumäärad kehtestatud seadusega, mitte enam justiitsministri määrusega. Senikehtiv seadus sätestas, et kohtutäituri tasumäärad kehtestab justiitsminister oma määrusega.

Tasumäärade üleviimisel seadusesse tasumäärade suurust võrreldes määrusega sisuliselt ei muudetud.

Seaduseparanduse tingis kevadel metsa- ja puiduärimees Kaupo Türk, kes keeldus maksmast 295 krooni suurust kohtutäituri poolt sissenõuatavat tasu. Türk esitas Tallinna linnakohtusse kaebuse, mille kohaselt on kohtutäituri tasu seadusevastane, sest tasu määrade kehtestamine justiitsministri määrusega pole kooskõlas põhiseadusega.

Sama seisukohta jagas ka õiguskantsler.

Riigikogu õiguskomisjon algatas kohe kiireloomulise eelnõu. ?Kui justiitsministri määrus tunnistatakse põhiseadusega vastuolus olevaks enne tasumäärade viimist kohtutäituri seadusesse, võib selle tulemusel tekkida riigile suur lisakulu,? põhjendas õiguskomisjoni liige Siim-Valmar Kiisler 10. juunil Riigikogus seaduse esimesel lugemisel seaduse kiire vastuvõtmise vajalikkust.

Hetkel kuum