Gea Velthut-Sokka • 6. november 2003 kell 9:11

Mitmetele tööstuskaupadele hakkavad kehtima impordipiirangud

1. maist 2004 hakkavad mitmetele tööstuskaupadele kehtima impordipiirangud, teatas majandusministeerium.

Alates 1.maist 2004 ehk Eesti liitumisest Euroopa Liiduga tuleb tööstuskaupade impordiga tegelevatel ettevõtjatel arvestada Euroopa Liidu ühtsest tollipoliitikast tulenevate tööstustoodete koguseliste impordipiirangute ehk kvootidega.

Kvooti rakendatakse Euroopa Liidus Ukraina, Venemaa ning Kasahstani päritolu teatavatele terasetoodetele; üle 20 riigi päritolu tekstiili- ja rõivatoodetele ning Hiina Rahvavabariigi päritolu teatavatele jalatsitele, portselani- ja keraamikatoodetele.

'Seega peavad importijad alates 1.maist 2004 esitama tollile kvoodialuste toodete vabasse ringlusse deklareerimisel lisaks muudele dokumentidele ka impordilitsentsi ja topeltkontrolli süsteemi alla kuuluvate toodete osas järelevalve dokumendi,' sõnas väliskaubanduspoliitika talituse ekspert Koidu Talli.

Importijaid hakkab kvootide administreerimisel ning impordilitsentside ja järelevalve dokumentide (surveillance document) väljastamisel teenindama Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusosakonna registri talitus.

'Ootamatuste vältimiseks soovitame importijatel varakult end kurssi viia kvootide ja vajalike lubade nõuetega', lisas Talli.

Operatiivset infot kvootide ja järelevalve alla kuuluvatest kaupadest ning kvoodimahtudest saab <#Euroopa Liidu litsentside korraldamise integreeritud süsteemi (SIGL) kodulehelt=http://sigl.cec.eu.int/>

Teabega kvootide administreerimisest ning litsentside ja järelevalve dokumentide taotlemisest saab tutvuda <#majandusministeeriumi koduleheküljel=http://www.mkm.ee/?id=2749>

Hetkel kuum