Dmitri Jegorov • 11. november 2003 kell 22:00

Maksuarvestuse vorminõuded

Äripäevas 5. novembril ilmunud artiklist ?Arved tuleb esitada ettevõttele? võib lugeda, et ettevõtte kuludesse saab kanda kulu ainult selle arve alusel, mis on väljastatud ettevõtte nimele. Reeglina esitataksegi arved ettevõtte nimele, kuna sellest oleneb sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus. Siiski on riigikohus mitmel korral märkinud otsustes, et tulumaksuarvestuses kehtivad lihtsamad vorminõuded.

Riigikohtu otsustest tuleneb, et nt parandatud ostja nimega arve peab olema aktsepteeritav (st sisuliselt võrdne ettevõtte nimele väljastatud arvega), kui on kõrvaldatud kahtlus, et tegemist võib olla pettusega. Tulumaksuarvestuse põhinõue on, et kuludokument peab võimaldama adekvaatselt tuvastada majandustehingu toimumise näidatud poolte vahel. Seetõttu on primaarne, et kulu oleks seotud ettevõtlusega. Seega, kui kuludokumendist (või muudest maksumaksja esitatud tõenditest) selgub, et kulu on seotud maksumaksja ettevõtlusega, tuleb seda aktsepteerida tulumaksuarvestuses ka juhul, kui originaalarve ei ole väljastatud ettevõtte nimele.

Hetkel kuum