Peeter Raidla • 3. detsember 2003 kell 22:00

Mustamäe ettevõtjad tahavad mõjutada linna planeeringut

Praegu ajutiselt koja juhatuse esimehe kohuseid täitev Mustamäe linnaosavalitsuse arendusnõunik Aarne Rentik nimetab Mustamäe Ettevõtjate Koja (MEK) ühe rollina survegrupi moodustamist suhetes avaliku sektoriga, eeskätt linnavõimudega.

Juba mitmendat kuud püütaksegi avaldada survet selleks, et Mustamäe üldplaneeringu koostamisel arvestataks ka sealsete ettevõtjate huvidega. Siiani pole küll MEK ning Tallinna säästva arengu ja planeerimise amet (SAPA) ühist keelt leidnud. On toimunud mõned kohtumised ning vahetatud on kirju.

Mustamäe ettevõtjate arvates peaks üldplaneeringu koostamisel arvestama ka sealsete ettevõtete ja kinnisvaraarendajate tegevuskavadega.

SAPA juht Ike Volkov peab aga mõeldamatuks anda üldplaneeringus ülevaadet ka ettevõtete arengukavadest. Volkov lubab ettevõtjate ja kinnisvaraarendajate tegevuskavadega üldplaneeringu koostamisel arvestada, MEK aga raiub vastu, et tema teada pole SAPA suvatsenud siiani analüüsida ühegi ettevõtte tegevuskava.

Volkovi väiteid, et Mustamäe üldplaneeringus lähtutakse demograafilisest prognoosist ja vajadusest muuta elukeskkonda atraktiivsemaks, peab aga MEK suisa demagoogiaks. Selle kinnituseks on MEKil tuua ka näiteid.

Kokku esitas Mustamäe Ettevõtjate Koda SAPA-le 13 konkreetset küsimust üldplaneeringu kohta, kusjuures pea ükski neile antud vastustest ei ole MEKi rahuldanud.

Rentik, kes on ühtaegu nii koja juhatuse liige kui ka linnaosavalitsuse ametnik, toob esile veel ühe vastuolu. Mustamäe üldplaneeringu koostamise initsiaatoriks oli linnaosavalitsus, kellel aga puuduvad igasugused võimalused edasist protsessi mõjutada ? planeeringu tellijaks on SAPA. Ehk kes maksab, see tellib ka muusika.

Kadaka turu piirkonna arendaja, ASi Combinent juhatuse esimees Aivar Leinemann tõdeb, et Mustamäe üldplaneering mõjutab paratamatult ka nende ettevõtte tegevust. Ta viitab näiteks Tallinna ringmagistraali väljaehitamise kavale, mis Tammsaare teed pidi kulgedes ka Combinenti tegevust mõjutab. Üks Combinenti huviobjekte on ka Mustamäe elukeskkonna areng.

ASi Klementi haldusjuht Aleksandr Korsjukov viitab samuti mõnele üldplaneeringu kaheldavale seisukohale, näiteks elurajoonidest kaugele kavandatavale parkimisalale, mille reaalne kasutuselevõtt on vähetõenäone. SAPA peab taolisi näiteid üksikdetailideks, mis üldplaneeringut ei puuduta. Taas tuleb Mustamäe arengukava arutusele tänasel koja koosistumisel.

Korsjukov arvab, et kojal on linnaelu mõjutamiseks vähe võimalusi. Koja töös osalemine annab eeskätt võimaluse saada infot linnaosas toimuva kohta.

Koja juhatuse liige Anu Mezentseva loodab siiski, et ettevõtjate häält hakatakse kuulda võtma. Mustamäe Ettevõtjate Koja tegemiste vastu on huvi tundnud ka teiste piirkondade ettevõtjad, et ka oma linnaosas või linnas ettevõtjate koda moodustada. Praegu on MEKil 13 asutaja- ja ligi 30 toetajaliiget.

Hetkel kuum