Liis Kängsepp • 17. detsember 2003 kell 8:58

Eesti saab ELi käest 47 mln piireületava koostöö arendamiseks

Täna allkirjastatud Phare 2003. aasta piireületava koostöö programmi raames toetab EL koostöö arendamist Läänemere regioonis 46,9 miljoni krooniga.

Euroopa Liidu Phare 2003. aasta piireületava koostöö programmi raames toetab EL Eesti taotlejaid 3 miljoni euro ehk 46,9 miljoni krooniga tagastamatu abi korras koostöö arendamisel kohaliku ja regionaalse tasandi ning kolmanda sektori vahel Läänemere regioonis, kirjutab Eesti Päevaleht Online. Siseministeerium on Phare piireületava koostöö programmi rakendaja Eestis.

Programmi eesmärkideks on laiendada koostööd Läänemere regiooni kolmanda sektori vahel, toetada Läänemere regiooni majanduslikku arengut olemasoleva infrastruktuuri tugevdamise läbi, suurendada võimalusi piiriülese turismi arendamiseks, soodustada kultuurilist koostööd ja toetada majanduskasvu läbi ettevõtlussõbraliku keskkonna loomise ning takistuste kaotamise piiriülese koostöö valdkondades.

Euroopa komisjoni delegatsiooni juht Eestis John Kjaer ja rahandusminister Taavi Veskimägi allkirjastasid kolmapäeval raha eraldamise lepingu.

Esialgsete plaanide kohaselt kuulutab siseministeerium taotlusvooru välja 2004. aasta teises pooles ning programmi elluviimine lõpeb 2006. a novembris. Programmist võivad toetust taotleda kohalikud omavalitsused, omavalitsusliidud, maavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused ja haridusasutused.

Hetkel kuum