Rando Tooming • 17. detsember 2003 kell 22:00

Põmmutamine toob karistuse

1. novembrist kuni 31. detsembrini kehtib ilutulestiku müüjatele nn paugutite müümise piirang. Lõhkematerjaliseaduse järgi loetakse paugutiks paberist või plastmassist kestaga toodet, mille põhieesmärgiks on tekitada ainult heliefekt. Tehnilise järelevalve inspektsiooni lõhketööde peaspetsialisti Egon Hirvesoo sõnul tehti seadusesse parandus, sest pauguteid kasutati valedel eesmärkidel.

Tallinna tuletõrje- ja päästeameti avalike suhete vanemspetsialisti Kirill Teiteri kinnitusel ületab päästeametile tehtud väljakutsete arv mulluse.

?Olukord on tänavu skisofreenilisem kui varasematel aastatel. Igas suuremas poes on pürotehnika letid avatud ja müüakse mida vaid. Loomulikult ei suuda nooremapoolne seltskond end sellest eemale hoida,? lausus Teiter.

Väiksema pürotehnilise aine sisaldusega tooteid on lubatud müüa neljateistaastastele ja vanematele, suurema aine sisaldusega tooteid saavad osta kaheksateistkümneaastased ja vanemad isikud.

Hirvesoo sõnul ei tuleks piirata mitte pürotehniliste toodete müüki, vaid koputada eelkõige täiskasvanud ostjate südametunnistusele. ?Negatiivse suhtumise pürotehnika müüki tingib toodete massiline mittesihipärane kasutamine. Juhul kui täiskasvanu ostab koju alaealistele keelatud tooteid ja võimaldab nende kasutamise, jääb seadus jõuetuks,? märkis Hirvesoo.

Pürotehniliste toodete müügikeelu rikkumise eest võib lõhkeaineseaduse paragrahvi 35 järgi müüjale vormistada tuhande kuni kümne tuhande kroonise trahvi. Pürotehniliste toodete tahtlik valedel eesmärkidel kasutamine käib Teiteri sõnul väärteo mõiste alla. Järelevalvet teostavad politseiasutused.

?Kõigi selliste juhtumite korral kutsutakse tavaliselt välja ka pommirühm, sest inimesed kahtlustavad kõigepealt, et tegu võib olla pommiga. Seni pole mina tagasisidet saanud, et mõni pürotehnikaga ?mänginud? indiviid kinni oleks püütud ja karistada saanud,? tunnistas Teiter.

Tallinna politseiprefektuuri vanempressiesindaja Madis Tilga polnud öelduga nõus. ?Politsei hakkas pürotehnikaga kauplemisele ja selle käitlemisele teravdatud tähelepanu pöörama detsembri kuus. Sellega tegelevad konstaablid. 1. novembrist oleme seoses paugutamistega saanud 103 väljakutset. Nelja väljakutse osas on alustatud väärteomenetlust. Protokollid on koostatud viiele isikule, neljale väärteoprotokoll, ühele tehti suuline hoiatus,? rääkis Tilga, kelle sõnul avastati 16. detsembril korraldatud operatsiooni käigus ka üks pürotehnikaga kauplemise ettekirjutuste rikkumine.

Avalikus kohas teiste isikute rahu või avaliku korra muu rikkumise eest karistatakse seaduse järgi rahatrahviga kuni kuus tuhat krooni või arestiga. Majandustegevuse eest valdkonnas, mille kohta kehtib erikeeld, samuti tegevusloata, litsentsita või registreeringuta tegutsemise eest võib rikkujat karistada rahalise karistuse või kuni kuueaastase vangistusega.

Suuri õnnetusi, kus maja oleks maha põlenud või keegi tõsiselt vigastada saanud, tänavu juhtunud ei ole.

Hetkel kuum