Liis Kängsepp • 17. detsember 2003 kell 10:10

Riigikontroll: Kriminaalasju saab menetleda kiiremini ja odavamalt

Riigikontroll auditeeris kuritegude kohtueelset menetlust ja leidis, et seda on inimõigusi kahjustamata võimalik teha kiiremini ja odavamalt.

Praegu kestab see kuritegude kohtueelne menetlus keskmiselt 9 kuud. Protsessi lühendamiseks tuleb muuta kriminaalmenetluse seadustikku ja tõhustada koostööd ahelas 'politsei-prokuratuur-kohus'. Riigikontroll näeb siin muuhulgas häid võimalusi pisikuritegude menetlemisel, ülekuulamisel ja kriminaaltoimiku sisu kujundamisel.

Iga kriminaalasja raames avatakse kriminaaltoimik, kuhu kogutakse dokumente kuriteo kohta. Ajapikku on uurijatel välja kujunenud harjumus koguda neisse 'igaks juhuks' igasugune vähegi kriminaalasja puutuv materjal, olgu selleks siis vanad kohtuotsused, väljavõtted seadustest või mitmesugused kaaskirjad. Tavaliselt koosneb mitmeepisoodiline toimik 400-600 leheküljest. Riigikontroll tegi ettepaneku loobuda koostamast ja kriminaaltoimikusse lisamast selliseid dokumente, mida prokurörid, kohtunikud ja kaitsjad otsuste langetamisel ei vaja. Arvutused näitavad, et iga üheleheküljelise dokumendi kaotamisega toimikust säästaks riik aastas ligi miljoni krooni väärtuses tööaega ja ressurssi.

Õiguskantsler, justiits- ja siseminister olid Riigikontrolli

ettepanekutega üldiselt nõus. Ettepanekute elluviimiseks lubati teha muudatused kriminaalmenetluse seadustikus ja asutuste töökorralduses.

Lähemalt saate Riigikontrolli leidudest ja seisukohtadest, samuti

auditeeritavate vastustest lugeda kontrolliaruandest Riigikontrolliveebilehel www.riigikontroll.ee.

Hetkel kuum