Algas konkurss maksu- ja tolliameti juhi kohale

02. jaanuar 2004, 16:13

Riigisekretär kuulutas välja avaliku konkursi maksu- ja tolliameti peadirektori ametikohale.

Teade ilmus äsja Ametlikes Teadaannetes (<#loe siit= http://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1 salguskpvavald=02.01.2004 sloppkpvavald=02.01.2004 ses=1aacb9fb4a058334720c370f81e5a6c8>).

Kuus 18 000 kroonist ametipalka saama hakkava maksu- ja tolliameti peadirektori kandidaadile esitab konkursiteade järgmised 19 nõudmist:

- akadeemiline kõrgharidus, soovitavalt majandusalane või juriidiline;
- teenistus juhi ametikohal riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses üks aasta või muul kõrgharidust nõudval tööl asutuse või ametikoha töövaldkonnas kaks aastat;
- töökogemus juhina vähemalt kolm aastat;
- soovitavalt muutuste juhtimise kogemus;
- riigi põhikorra, kodanike õiguste ja vabaduste, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
- maksu- ja tolliameti tegevusvaldkonna ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine;
- juhtimisalased teadmised ja oskused; sealhulgas juhtimisprintsiipide tundmine ja praktilise rakendamise oskus, oskus planeerida tööprotsessi ja alluvate tööd, muudatusvajaduste teadvustamine ja muudatuste läbiviimise oskus, pikaajalise strateegilise planeerimise ja eesmärkide püstitamise oskus;
- teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, organisatsiooni struktuurist ning õigussüsteemist ja selle rakendamisest, Euroopa Liidu otsusetegemise protsessi tundmine, teadmised maksu- ja tolli töövaldkonnas eurointegratsiooni kontekstis;
- head majandusalased teadmised, avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve koostamise põhimõtete tundmine;
- ülevaate omamine riigi infosüsteemidest, teadmised infotehnoloogia rakendamise üldpõhimõtetest ja kasutamisvõimalustest, teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, presentatsiooni (esitlus) tarkvara käsitsemise oskus;
- hea suhtlemisoskus, sh oskus suhelda avalikkusega;
- orienteeritus klienditeenindusele, sealhulgas kliendisuhtluse ja teenindamise vajaduste mõistmine ning rakendamise oskus;
- eesti keele oskus kõrgtasemel, kahe võõrkeele (sealhulgas inglise, saksa või vene keele) oskus kesktasemel või ühe võõrkeele (soovitavalt inglise keel) oskus kõrgtasemel;
- oskus korraldada tööd ja motiveerida inimesi;
- intellektuaalne võimekus, analüüsi- ja sünteesivõime, täpsus ja korrektsus, analüütiline ja kontseptuaalne mõtlemine;
- kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võime näha ette otsuste tagajärgi ning vastutada nende eest;
- algatusvõime ja orienteeritus saavutustele;
- lojaalsus ja riigi huvidest lähtuv orienteeritus ning laitmatu reputatsioon;
- kõrge stressitaluvus.

Konkursiteade märgib, et ametipalgale lisanduvad avaliku teenistuse seadusest tulenevad lisatasud.

Avalduse ja avalikku teenistusse astumiseks vajalike dokumentide esitamise tähtaeg on 23. jaanuar. Otsuse langetab kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon 11. veebruaril.

Maksu- ja tolliameti peadirektori ametikohale kandideerimiseks avaldas detsembri lõpupäevadel soovi endine tolliameti juht Aivar Rehe. Endine maksuameti juht Aivar Sõerd ühendametisse ei kandideeri.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing