Ülo Toomsalu • 18. veebruar 2004 kell 6:08

PM: Valitsus kutsub rahvast arutlema terviseraha jagamise üle

Sotsiaalminister eelistab terviseteenuste kulude jagamisel varianti, mille puhul riik vabastab erisoodustusmaksust ettevõtjate kulutused töötajate tervisele.

Ettevõtja võib siis valida, kas ta ostab kõigile töötajatele ise teenuse või hüvitab töötajate endi kulutused arvete alusel, kirjutab Postimees.

«See oleks kõige klaarim variant,» ütles sotsiaalminister Marko Pomerants, kuid lisas kohe, et ka ettevõtete kaudu terviseraha jagamisel on siiski hulk puudusi. Näiteks saavad ettevõtete kaudu terviseedenduse raha kasutada üksnes töötajad ja füüsilisest isikust ettevõtjad ning nende pereliikmed.

Pomerants nentis, et terviseedenduse raha jagamiseks pole ühtki läbinisti head lahendust.

Rahandusminister Taavi Veskimägi eelistab erinevalt sotsiaalministrist isikukeskset lähenemist ehk terviseedenduse summade arvamist tulumaksuvabade kulude hulka.

«Inimesele tuleb maksta palka rahas, mitte teenustes, ja tal peab olema vabadus valida, millele ta oma raha kulutab - kas eluasemele, õpinguteks või tervisele,» sõnas Veskimägi.

Lisaks peab sotsiaalminister arutamisväärseks veel pearahakeskset ja maksuvaba miinimumi keskset rahajaotust. Esimesel juhul annab riik kohalikule omavalitsusele või maavalitsusele iga maksustatavat tulu saava elaniku kohta aastas 750 krooni sihtotstarbeliselt terviseedenduse rahastamiseks.

Teine lahendus tähendaks tulumaksuvaba miinimumi tõstmist ja riigi selgitustööd, et inimesed kasutaksid lisaraha oma tervise hüvanguks.

Hetkel kuum