24. märts 2004 kell 12:00

Maksuamet loobus Tõnis Paltsuga vaidlemast 3000 kroonise trahvi üle

Maksuamet loobus edasi kaebamast Tallinna linnakohtu otsust, mis tühistas Tõnis Paltsule määratud trahvi ja lõpetas väärteomenetluse.

'Kaalusime Tallinna linnakohtu otsuses toodud asjaolusid ja leidsime, et edasikaebamine ei ole otstarbekas. Loobusime edasikaebusest, kuna olemasolevad tõendid ei olnud piisavad ning sellele juhtis oma otsuses tähelepanu ka linnakohus,' selgitas maksuamet täna.

Maksuamet määras endisele rahandusministrile Tõnis Paltsule ja tema ettevõttele Pambos Holdingsile kokku 7500 krooni trahvi raamatupidamisreeglite rikkumise eest mullu oktoobris. 4500 krooni sellest summast oli Pambos Holdingsi trahv ja selle edasi kaebamist maksuamet ei plaaninudki.

Tallinna linnakohus tühistas trahvid ja lõpetas väärteomenetlused tänavu 3. veebruaril.

Kohus tõi põhjenduseks, et Pambos Holdingsi väärtegu oli aegunud ja Paltsu tegevuses ettevõtte juhi ning raamatupidamise eest vastutava isikuna väärteo koosseis puudus.

Maksuamet ütles kohe peale kohtuotsuse teatavakstegemist, et ei kaeba edasi Pambos Holdingsi kaebuse rahuldamist. Paltsu suhtes langetatud otsuse edasikaebamist lubas maksuamet kaaluda.

Maksuamet algatas väärteomenetlused nii Paltsu kui ka tema firma suhtes mullu augusti lõpus. Paltsu maksuasjade menetlemine maksuametis jätkub, maksuotsuseid pole veel tehtud.

Paltsu väärteo kohtulikust arutamisest loe <#siit=http://www.aripaev.ee/2556/uud_uudidx_255602.html> ja uurimiste hääbumisest <#siit=http://www.aripaev.ee/2588/uud_uudidx_258803.html>.

Hetkel kuum