Enne broneerimisraha maksmist tuleks kontrollida ehitusloa olemasolu

Broneerimislepingu sõlmimisel peaks arendajalt nõudma ehitusluba ning kogu raha maksmisel ka ehitise kasutusluba.

Uusehitise puhul on soovitatav broneerimisraha tasuda juhul, kui ollakse veendunud arendaja usaldusväärsuses ja ehitise ehitusloa olemasolus. Ehitusluba annab kinnitust, et müüdav ehitis tõesti ka ehitatud saab.

Kasutusluba peaks olema uue elamispinna notariaalse müügitehingu ning ostusumma tasumise eelduseks, samuti korrektselt kirjalikult vormistatud üleandmis-vastuvõtuakt, mis vormistatakse ehitaja ja ostja vahel. See tagab, et üleantav pind on kooskõlas müüja lubatud kvaliteediga ja vastab ostja esitatud tingimustele. Üleandmis- ja vastuvõtuakti allkirjastavad nii ehitaja kui ka ostja.

Järjest vähem on kinnisvaraturul uue eluaseme soetajaid, kes lähtuvad ostuotsust langetades vaid uusehitise hinnast. Hind on oluline, kuid aina enam pööratakse tähelepanu arendusobjekti asukohale ja ehituskvaliteedile. Need kaks tingimust on saanud väga oluliseks argumendiks kinnisvaraarendustegevuses.

Kuidas tagada, et ehituskvaliteedis poleks vaja tulevikus pettuda? Sajaprotsendilist garantiid pole ilmselt võimalik anda. Ikka jälle võib ilmneda ehitustehnilisi vigu, mis pole pahatahtlikud. Selliste vigade eest kaitseb tarbijat seadus. Kehtivad seadused annavad garantii, mis kohustab uusehitise puhul ehitajat likvideerima kõik vead kahe aasta jooksul alates ajast, kui uus omanik on maja kasutusele võtnud.

Kindlasti tasub ilmnenud vigadest ehitajale kohe teada anda: teavitada nendest kirjalikult. Kui arendusobjekti müügis on kasutatud kinnisvaramaaklerit, siis pole patt maaklerilt abi paluda pretensiooni kirjutamisel ja edastamisel ehitajale.

Nii juriidilisi probleeme kui ka kapitaalseid ehitusvigu aitab vältida ehitise kooskõla kehtivate seadustega. Ehitusprojekt peab vastama detailplaneeringule ning järgima peab maa sihtotstarvet. Ehitisele peab olema väljastatud ehitusluba, mis võimaldab juriidiliselt korrektselt ehitust alustada. Samuti peab olema kasutusluba, mis tagab, et valminud ehitis vastab kehtivatele ehitusstandarditele ning avalikele ettekirjutustele. Ehitis saab kasutusloa kohaliku omavalitsuse vastavalt instantsilt vaid siis, kui riigi poolt kohustuslikus korras määratud ehitusjärelevalve on ehitise valmisolekut ja vastavust kehtivatele standarditele tunnistanud.

- Samal teemal: planeerimis- ja ehitusseaduse § 60 ? omanikujärelevalve; § 61 ?ehitusjärelevalve nõuete täitmise kohustus ja § 66 ? ehitise garantiiaeg.

Hetkel kuum