Peeter Raidla • 9. august 2004 kell 7:41

Kohtutäitur tühistas maksu- ja tolliameti suhtes algatatud täitemenetluse

Kohtutäitur Elin Palts tühistas läinud reedel maksu- ja tolliameti suhtes algatatud täitemenetluse, tunnistades selle ekslikult avatuks.

Kohtutäitur tagastas ühtaegu päev varem saabunud maksu- ja tolliameti kaebuse kohtutäituri tegevusele antud täiteasjas, kuna täitetoimik on loetud ekslikult avatuks ja täitemenetlust ei ole algatatud.

Elin Palts esitas maksu- ja tolliametile täitekutse käesoleva aasta juuli lõpus, aluseks likvideerimisel oleva ASi Metsaagent avaldus ning Tallinna ringkonnakohtu 2004. aasta 25. juuni otsus. Täitekutses esitati maksu- ja tolliameti vastu nõue 105 628 krooni, millele lisandus kohtutäituri tasu 5900 krooni. Täitur palus toona maksu- ja tolliametil nõue hiljemalt 25. augustiks vabatahtlikult täita.

Ameti peadirektor Aivar Rehe esitas selle peale kohtutäiturile kaebuse, taotledes täitemenetluse algatamise tunnistamist seadusevastaseks täitedokumendi puudumise tõttu.Rehe viitab oma kaebuses asjaolule, et lähtudes Tallinna ringkonnakohtu otsusest väljastas maksu- ja tolliameti Põhja maksukeskus 9. juulil otsuse, millega arvestati ASile Metsaagent tähtaegselt tagastamata 1993. ja 1994. aasta enammaksetelt intressi ligi 550 000 krooni, tasaarvestati sellega Metsaagendile alusetult tasutud intress 65 000 krooni ja käibemaksu maksuvõlg 40 000 krooni. Lõppkokkuvõttes tasuti Metsaagendi arveldusarvele intressi ligi 445 000 krooni. Ehk teisisõnu oli maksu- ja tolliamet kohtuotsuse täitnud juba enne seda, kui kohtutäitur täitemenetluse ekslikult algatas.

Hetkel kuum