Liis Kängsepp • 28. september 2004 kell 11:02

Tööandjate Keskliit pöördus õiguskantsleri poole

Eesti Tööandjate Keskliit otsustas täna pöörduda õiguskantsleri poole saamaks hinnangut toetusstreigi regulatsiooni vastavuse kohta põhiseadusele.

Tööandjate Keskliidu hinnangul piirab toetusstreigi regulatsioon põhjendamatult Eesti Vabariigi põhiseaduse (PS) § 31 sätestatud ettevõtlusvabadust, teatas liit pressiteates.

Tööandjate Keskliit on seisukohal, et toetusstreik piirab tööandja majandustegevust tervikuna, kuna toetusstreik ei ole suunatud oma tööandja pädevuses olevate tööalaste otsuste mõjutamiseks ning toetusstreigis osalev ettevõte ei oma ühtegi seaduslikku võimalust omapoolse tegevusega töötüli ära hoida. Samuti välistab toetusstreigi korraldamise töörahu hoidmise kohustuse, mis riivab tööandja õiguspärast ootust ? töörahu kehtiva kollektiivlepingu korral.

Kollektiivse töötüli lahendamise seaduse (KTLS) § 18 lõige 2 sätestab, et streigis osalevate töötajate toetuseks on lubatud korraldada toetusstreike, mille kestuse üle otsustab selle korraldamise kohta otsuse teinud ametiühing.

Seaduses on määratlemata, kas toetusstreiki võib korraldada üksnes kollektiivse töötüli pooleks olev ametiühing või on korraldusõiguslikuks isikuks ka töötüli pooleks mitteolev ametiühing.

Seadus ei täpsusta, millised töötajad võivad toetusstreigis osaleda.

Sõnaselgelt ei leia väljendamist ka asjaolu, kas toetusstreigile laieneb KTLS-i § 13, mis sätestab streigi korraldamisele eelnevad kohustuslikud lepitustoimingud ja mis keelab streigi töörahu korral.

Hetkel kuum