Toomas Hõbemägi • 11. oktoober 2004 kell 22:00

Nobeli majanduspreemia läks äritsüklite teooria arendajatele

Kydland on Carnegie-Melloni ülikooli professor, Prescott töötab Arizona ülikoolis.

Majanduspreemia anti välja uut tüüpi makroökonoomikateooria väljatöötamise eest, mis käsitleb majanduspoliitika ajalist dimensiooni ja majandustsükleid mõjutavaid tegureid.

Komitee leidis, et Kydlandi ja Prescotti teoorial on suur mõju mitte ainult makroökonoomilisele analüüsile, vaid ka rahapoliitikale laiemalt.

Muu hulgas näitasid Kydland ja Prescott oma teoorias, et majanduspoliitika väljatöötajad ei võta piisavalt arvesse nn ajategurit, mis väljendab leibkondade ja ettevõtete ootusi majanduspoliitikas lähitulevikus toimuvatele muudatustele.

Viimane väljendub näiteks selles, et mida suurem on tõenäosus, et riik suurendab tarbimise maksustamist, seda vähem leibkonnad säästavad. Samuti mida suuremat inflatsiooni ettevõtted ootavad, seda kõrgemad on ärisektori hinnad ja palgad.

Kydland ja Prescott näitasid, et kui majanduspoliitika väljatöötajad ei arvesta majandustsüklite ajategurit ja selle asemel püüavad protsesse mõjutada ühekordsete muudatustega, on hiljem väga raske rakendada olukorrale kõige sobivamaid majanduspoliitilisi meetmeid.

Uus teooria tõestas, et ilma ajategurit arvestamata võib inflatsioon olla kõrge ka nendes riikides, kus rahapoliitika eesmärgiks on tagada hindade stabiilsus.

Hetkel kuum