Liis Kängsepp • 14. oktoober 2004 kell 9:02

Metsatööstuse Liit tahab muuta ettepaneku metsaseadust

Eesti Metsatööstuse Liit tegi Riigikogu keskkonnakomisjonile ettepaneku muuta metsaseadust, komisjon hakkab ettepanekut arutama esmaspäeval.

Kevadel jõustus metsaseaduse muudatus, mille kohaselt võib pärast 01. jaanuari 2005 metsas raiet teha vaid kehtestatud metsamajandamiskava olemasolu korral.

Praeguse seisuga on umbes 7000 hektari metsa majandamiseks kehtestatud 676 metsamajandamiskava. Eestis on üle 700 tuhande hektari korraldatud erametsamaa, kuid nende maade majandamine muutub uuest aastast võimatuks, sest metsamajandamiskavad on nõuetekohaselt kehtestamata, teatas Eesti Metsatööstuste Liit. Ka RMK majandada olevate metsade majandamiskavad on seni kehtestamata.

Eesti Metsatööstuse Liit palub Riigikogu keskkonnakomisjonil algatada metsaseaduse muutmise seadus, mille kohaselt metsamajandamiskavade kehtestamise nõue tühistatakse. Selline muudatus hoiaks ära väga suurte probleemide tekkimise riigi kodanikele ning väldiks oluliselt tagasilööke majanduses.

Hetkel kuum