16. detsember 2004 kell 22:00

Maksuamet ootab ühendusesisese käibe aruandeid

Kuna tegemist on andmetega, mis edastatakse kord kvartalis kauba ostja asukohamaariigile ning mida samas analüüsivad reaalajas liikmesriikide maksuhaldurid, on korrektne ja õige deklareerimine Eesti käibemaksukohustuslaste huvides.

Maksu- ja tolliameti hinnangul ei ole kõik maksukohustuslased, kes tekitavad ühendusesisest käivet, kauba ühendusesisese käibe aruande esitamise kohustusest teadlikud.

Vigase aruande parandamine on oluline nii Eesti äriühingu kui ka tema teises liikmesriigis asuva tehingupartneri huve silmas pidades. Seda eelkõige seetõttu, et vältida olukorda, kus Eesti äriühingul või tema välisriigi tehingupartneril (kauba ostjal) võib tekkida probleeme enammakstud käibemaksu tagasisaamisega. Sugugi mitte vähem oluline on asjaolu, et ülalmainitud probleemide ilmnemisel võib tehingupartner ära ehmatada ning ärisuhted sootuks lõpetada. Seega on heade partnerlussuhete huvides oluline esitada kauba ühendusesisese käibe aruanne ning teha seda korrektselt. Detsembri lõpus vahetavad Euroopa Liidu liikmesriigid omavahel käibeandmeid ning asuvad seejärel saadud andmeid omavahel võrdlema. Puuduste ilmnemisel võib maksuhaldur maksukohustuslasega ühendust võtta ning paluda parandada vead. Vajaduse korral võib ka maksuhaldur algatada kontrolli.

On väga oluline, et käibemaksukohustuslased, kes ei esitanud kauba ühendusesisest aruannet (VD), kuigi täitsid käibedeklaratsiooni (KMD) rea 3.1, esitaksid puuduva aruande tagantjärele ning maksukohustuslased, kelle deklaratsioonis esines vigu, viiksid võimalikult kiiresti parandused sisse, aega selleks on 31. detsembrini.

Kolmnurktehing puudutab eelkõige edasimüüki, komisjonimüüki ja liisingut. Kolmnurktehingu definitsioon on toodud käibemaksuseaduse § 2 lõikes 8, mille kohaselt kaup müüakse kahe järjestikuse tehinguga, kuid kaup ise liigub otse müüjalt ostjale.

Oluline on, et kõik kolm tehingupartnerit peavad olema Euroopa Liidu eri riikides registreeritud käibemaksukohustuslaseks. Võõrandaja ehk müüja kolmnurktehingus deklareerib ühendusesisese käibena KMD ridadel 3 ja 3.1 ning VD tulbas 3 ?kaupade maksustatav väärtus?. Edasimüüja kolmnurktehingus deklareerib kolmnurktehingu VD tulbas 4 (KMD-l tehingut ei deklareeri). Soetaja ehk ostja deklareerib ühendusesisese soetamisena KMD real 1 või 2 ja real 7.

Autor: Erle Laasberg

Hetkel kuum