6. jaanuar 2005 kell 14:06

Pärnu linn saatis volikokku eelarve mahus 436 mln kr

Pärnu linnavalitsus esitab volikogule 436 miljoni krooni suuruse eelarve, mille maht võrreldes eelnõu esimese lugemisega kasvas 45 mln kr.

Uues eelarves kahekordistati investeeringuid, 36,9 miljonilt kroonilt 81,5 miljonile kroonile. Eelarvesse lisandunud investeeringud on mõeldud muuhulgas teede ja tänavate ehitamiseks, koolide remontimiseks ja Rannapromenaadi laiendamiseks. Teede ja tänavate jaoks lisandus 11,1 mln kr.

Tänavu noorteaastat tähistava Pärnu eelarve täiendused on tehtud noorte ja laste, elanikkonna kasvu, sotsiaalhoolekande ning kvaliteetse elukeskkonna heaks. Lasteaedade pedagoogid võivad 2005. aastal arvestada 20%se palgatõusuga.

Lastega perede toetamiseks annab linn igale aastaseks saavale Pärnu lapsele tuhat krooni. Esimesse klassi astuvad lapsed saavad linnalt samuti tuhat krooni toetust. Tänavu Pärnusse tööle tulev kõrgharidusega noor saab linnalt 12 000 kr. Noorte haritud inimeste Pärnusse tuleku motiveerimiseks on linna eelarves arvestatud poole miljoni krooniga.

Eelarve mahu suurendamine oli võimalik tänu tulude ülelaekumisele 2004. aastal, möödunud aastal kasutamata jäänud finantsidele ning erinevatest fondidest saadavatele vahenditele.

Pärnu volikogu peaks eelarve vastu võtma veel jaanuarikuu jooksul.

Hetkel kuum