10 jaanuar 2005

Pärnu hakkab kahju suurust hindama

Ametkondade koostöös asutakse välja selgitama, millised on tormikahjustused ning millist abi vajatakse, otsustas tänahommikune Pärnumaa kriisikomisjon.

Päeva esimese poole konkreetsete tegevuste osas lepiti kokku, et politsei jätkab evakueeritud piirkondades koos abijõududega avaliku korra tagamist.

Kuigi jooksvalt on abistatud kõiki, kes on oma probleemidest teada andnud jätkab päästeteenistus rannaäärsete piirkondade kontrollimist, et välja selgitada, kas abi on jõudnud kõigini, kes seda vajavad ning abistatakse hädasolijaid. Kaardistatakse piirkonnad, kust on vaja vett ära pumpama asuda.

Kopterit kasutades teostatakse ka õhuvaatlus ja kontrollitakse meie väikesaarte olukorda.

Olemasoleva informatsiooni kohaselt on keerukaim olukord praegu Vana-Pärnus, kus on probleeme nii vee, kanalisatsiooni kui ka elektriga.

Tööd jätkab infotelefon 442 7738, samale numbrile on suunatud ka endine psühholoogilise nõustamise telefon.

Psühholoogilise nõustamisega tegeleb alates esmaspäeva hommikust Pärnu Pereabikeskuse psühholoogiateenistus Pärnus Kuninga t.19 telefonil 443 1412

Pärnumaa kriisikomisjon palub elanikel eeloleval ööl jätkuvalt kodudes püsida ja abivajaduse korral pöörduda telefonidele 110, 112 või 442 7738.

ASi Pärnu Vesi viimastel andmetel peaks Pärnus joogivett jätkuma, ehkki surve on väiksem kui tavaliselt. Pärnu Vee avariidispet?eri telefon on 445 5650.

Elektriühendusi Pärnus taastatakse, kuid taastustööde teostamine oleneb vee taseme muutustest. 1000 töökorrast ära olnud alajaamast ligi 300 taastatud.

Pärnu Linnavalitsuses on ööpäevaringne valvetelefon 443 1405.

Hetkel kuum