14. juuni 2005 kell 9:51

Linnavalitsus soovib algatada Lasnamäe elamualade üldplaneeringu

Tallinna linnavalitsus otsustas teha linnavolikogule ettepaneku algatada lasnamäe elamualade üldplaneeringu koostamine.

Üldplaneeringu eesmärgiks on määrata Lasnamäe elamualade arengusuunad, planeerida territooriumi funktsionaalne maakasutus koos uute elamu- ja ettevõtlusalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Tallinna linnaplaneerimise amet peab koostama üldplaneeringu lähteülesande kahe kuu jooksul alates üldplaneeringu algatamise otsuse jõustumisest.

Lasnamäel puudub seni linnaosa ruumilist arengut kujundav üldplaneering. Lasnamäe võimalikku arengut arutanud linnaplaneerimise ameti ja linnaosavalitsuse esindajad otsustasid, et linnaosa üldplaneeringu koostamine on vajalik, kuid Lasnamäe elamualasid ja tööstusalasid käsitletakse eraldi planeeringutes, mis tähendab, et elamualade üldplaneeringust jäävad välja peterburi teest lõuna poole jäävad tööstusalad.

Üldplaneeringu eesmärgiks on elamualade omavahelise sidususe tagamine ning nende funktsionaalsuse mitmekesistamine. Määratakse ja täpsustatakse ka ühiskondlike keskuste arengualad, puhke- ning haljasalade ulatus ja kasutus. Tagada tuleb planeeringuga hõlmatava ala sidusus ümbritsevate aladega.

Autor: Gert D. Hankewitz

Hetkel kuum