Martin Vahter • 2 oktoober 2005

Tallinna lähiümbruse kinnisvaraturg areneb ebaühtlaselt

Tallinna ja selle mõjusfääri kinnisvaraturg ei ole arenenud ühtlaselt, seda on näidanud ajalugu.

Kinnisvaraturu arengut jälgides võib väita, et kaugel ei ole aeg, kus mõnest Tallinna lähiasulast on saanud konkurent kõrgelt hinnatud Nõmme piirkonnale. Seda saab illustreerida järgmise kolme piirkonna näite varal. Nendeks on Tallinnas Nõmme linnaosa, Mustamäe linnaosa ning Harku vallas asuv Tabasalu alevik. Veel kolm?neli aastat tagasi oli nende piirkondade korterite hinnatasemete järjestus järgmine: Nõmme, Mustamäe ning Tabasalu. Tänaseks juhib küll endiselt Nõmme, kuid sellele järgneb Tabasalu ning seejärel Mustamäe.

Sarnane trend on põhjendatav eelkõige Tallinna mõjusfääri arenguga peamiselt mööda rannikuäärt. Tabasalu mõnevõrra kiirem areng võrreldes Mustmäega on põhjendatav autostumisest tuleneva kauguse mõju vähenemise ning mere- ja looduslähedusega. On ju Tabasalul kõik eeldused saada teiseks Nõmmeks.

Kas ka sarnase trendi põhjal võiks väita, et näiteks Maardu korterite hinnatase võiks kunagi ?ette rebida? Mustamäe korteritest? Ilmselt mitte. Küll aga ei saa välistada seda nt Jüri puhul. Kui seni on Tallinn arenenud peamiselt mööda rannikuäärt ja tagaplaanile oli jäetud Tartu maantee suund, siis viimased aasta?poolteist on tõestanud vastupidist. Jüri?Assaku poolt räägivad eelkõige looduslähedasem elukeskkond ning asjaolu, et Assaku alevikust pääseb Tallinna kesklinna kiiremini kui Mustamäe linnaosast.

Hetkel kuum