Haridusprojektid saavad Euroopa Liidust ligi 200 miljonit krooni toetust

Tänaseks on allkirjastatud haldusotsused jagamaks ELi sotsiaalfondist 60 taotlejale ligi 200 miljonit krooni.

Enim taotleti III voorus finantseerimist doktorikoolide, eelkutseõppe, elukestva õppe, e-õppe, õppekavade ja nõustamissüsteemi arendamiseks, külalisprofessori kutsumiseks, täiendkoolituseks, koolist väljalangemise ennetamiseks, õppekvaliteedi tõstmiseks.

Kolme taotlusvooruga kokku on esitatud 262 projektitaotlust kogumahus 1 310 489 684 krooni, millest on rahastatud 101 taotlust mahus 491 495 289 krooni. Meetme 1.1 ressurss järgnevateks taotlusvoorudeks on 347 493 498 krooni. Neljas taotlusvoor kuulutatakse välja hilissügisel.

Hetkel kuum