20. oktoober 2005 kell 22:00

Maksu- ja tolliamet: kaks eraldi ametit

Riigikogu ühendas maksuameti ja tolliameti. Saadav kasu pidi kajastuma tegevuste dubleerimise kadumises siseteenustes ja uurimistegevuses, revisjonide koordineeritud teostamises ning kliendisõbralikumaks muutumises.

Ühinemisel pidi olema preventiivne mõju, väljendudes maksukohustuste vastutustundlikumas täitmises ja maksupettuste vähenemises. Ka pidi suurenema maksutulu. Ametikohtade vähenemine pidi andma arvestuslikku efekti umbes 50 mln kr aastas. Rahandusministeerium peaks analüüsima, mida andis maksu- ja tolliameti ühendamine. Minu arvates on see toonud esile mitmeid vajakajäämisi.

Ühendasutuse moodustamisel ja hilisemate reformide käigus on lahkunud koondamiste tõttu ja omal soovil palju häid spetsialiste. Nende väärtust ? kulutusi lahkunute koolitustele, uute inimeste väljaõppele ? on raske rahaliselt väljendada. 2004. a asutuses läbiviidud töörahulolu uuring peegeldas töötajate rahulolematust toimuva ja juhtkonna suhtes.

Väga suureks on kujunenud tavaametnike ja kõrgemate ametnike palgavahed. Järsult on suurenenud tavaametnike koormus ja tööväsimus.

Tänavu on asutuses olnud üle 20 korruptsioonijuhtumi, langenud on ameti maine ja usaldusväärsus. Analüüsimist vajaksid kulutused ühendameti juhtimisele. Tihti jääb mulle mulje, et tegemist on ikkagi kahe eraldi asutusega, mida püütakse kunstlikult kokku sulatada.

Autor: Ilmar Tagel

Hetkel kuum