24. november 2006 kell 7:07

Pärnu hirmutas Raeküla rahvast suure korruselamuga

Raeküla elanikud on heitunud Pärnu linnavalitsuse kavast hakata eramute rajooni kolmekorruselisi korterelamuid ehitama, linnasekretäri sõnutsi vajab vigane korraldus muutmist.

22. septembri Pärnu Postimehes teatas linnavalitsus Tarva 12 kinnistu detailplaneeringu algatamisest. “Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritava ala hoonestamine kuni kolmekorruselise ridaelamuga. Väikeelamumaa muutmine korruselamumaaks,” seisab ajalehes.

Raeküla elanikele torkasid selles kuulutuses silma just “kolm korrust” ja “korruselamumaa”. “Tuleks rahulik kahekorruseline ridaelamu, poleks mul midagi selle vastu. Mulle meeldib, kui ehitatakse, aga praegu minnakse liiale,” rääkis plaanitava maja ületee-naaber Mati Luhasaar.

Tarva 12 soovib uut maja ehitada Raido Kaljund, kes on linnavalitsusele teinud taotluse kuni üheksa meetrit kõrge kahe-kolmekorruselise ridaelamu ehitamise kohta. Arendaja eesmärk on nelja kuni kuue boksiga elamu.

Linnavalitsus leidis, et tal pole põhimõtteliselt sellise maja vastu midagi, ja algatas planeeringu. Nagunii selgub hoone sobivus alles pärast eskiisi valmimist, mida arutatakse ruumilise planeerimise komisjonis, ja vajadusel lähteseisukohad kehtestatakse. Siis, kui kõikidele ametkondadele planeering sobib, võetakse see vastu ja suunatakse avalikustamisele.

Inimesed, kes kuulutusi loevad, planeeringute menetlemise korrast enamasti ei tea. Neile jääb seegi segaseks, kas linnavalitsus soovis Tarva 12 puhul üldplaneeringut muuta või mitte. Samuti ei avaldatud lehes ehitada soovitava maja kõrgust ega bokside arvu.

Hetkel kuum