28. november 2006 kell 8:41

Rakvere Piiritustehas sai 20 000 krooni trahvi

Keskkonnainspektsioon trahvis Rakvere Piiritustehast jäätmeseaduse nõuete rikkumise eest 20 000 krooniga. Ettevõte laotas ümbruskonna põldudele tootmisel tekkinud jäätmeid ehk praaka, mis ei olnud jäätmeloaga lubatud.

Moe asulas tegutseva piiritustehase kontrollimisel selgus, et ettevõtte laotas lähedal asuvatele põldudele piirituse destilleerimisjääke ajavahemikul 2004. aasta sügisest 2005. aasta kevadeni, samuti käesoleval aastal alates 15. veebrurist, seisab keskkonnainspektsiooni kodulehel.

Keskkonnainspektsioon kvalifitseeris praaga laotamise põldudele jäätmete keskkonda viimisena, mille eeldatav keskkonnamõju on ettenähtud korras kontrollimata.

Ettevõttele väljastatud jäätmeloa järgi on jäätmete tekitamine lubatud, kuid need tuleb käitlemiseks üle anda jäätmeluba omavatele ettevõtjatele.

Tehase esindaja selgituse kohaselt viisid varasematel aastatel lähedal asuvate lautade omanikud praaga loomadele söödaks, kuid hiljem puudus võimalus praaka talunikele realiseerida. Selliste jäätmete taaskasutamiseks jäätmekäitlusõigust omavat ettevõtet piirkonnas ei ole.

Praaga põldudele laotamine oli esindaja sõnul ainuke võimalus tootmisjääkide realiseerimiseks.

Praegu töötab tehases dekanterpress, mis eraldab jäätmetest tahkema osa ning vedelik juhitakse käitlemiseks Tapa reoveepuhastusjaama.

Hetkel kuum