3. aprill 2007 kell 13:29

Olympic maksab aktsia kohta kaks krooni dividende

Olympic Entertainment Groupi nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku hääletada OEG juhatuse esitatud ja nõukogu heaks kiidetud kasumi jaotamise ettepaneku poolt, mille kohaselt makstakse aktsionäridele dividende 2 krooni aktsia kohta.

Olympic Entertainment Group kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 25. aprillil 2007, teatas ettevõte börsile.

Kavandatav aktsionäride nimekirja fikseerimise päev dividendide maksmiseks on 10. mai 2007. a. Dividendid makstakse välja hiljemalt 14. mail 2007. a.

OEG nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku hääletada Anders Galfvensjö OEG nõukogu täiendavaks liikmeks valmimise poolt. Anders Galfvensjö töötab hetkel OEG ekspansioonidirektorina, nõukogu töösse kaasamine võimaldaks tal mõjutada OEG juhtimisotsuseid ning teha efektiivsemat tööd OEG viimisel uutele turgudele.

Nõukogu liikmete aktsiaoptsiooni tingimuste heakskiitmine OEG nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku hääletada nõukogu liikmetele antavate aktsiaoptsioonide tingimuste heakskiitmise poolt ja otsustada optsioonilepingute sõlmimine nõukogu liikmetega heakskiidetud tingimustel, volitades OEG juhatust sõlmima OEG nimel optsioonilepinguid.

OEG 12. septembri 2006. a erakorralise üldkoosoleku otsusega anti OEG nõukogule õigus suurendada OEG aktsiakapitali kuni 2,5% ulatuses OEG aktsiakapitalist (st lasta välja kuni 1 885 000 OEG aktsiat) realiseerimaks OEG juhatuse ja nõukogu liikmetele ning võtmetöötajatele suunatud optsiooniplaani. Nõukogu vastav õigus on sätestatud OEG põhikirjas. Nõukogu liikmetele antavate aktsiaoptsioonide tingimuste kohaselt saaks iga nõukogu liige märkida kuni 27 802 aktsiat igal aastal alates 2008. a kuni 2010. a.

Tegelik aktsiate arv, mida iga OEG nõukogu liige märkida saab, määratakse kindlaks OEG finantseesmärkide täitmise ja nõukogu töös osalemise alusel. OEG iga-aastased finantseesmärgid määrab kindlaks OEG juhatus ja need kinnitab OEG nõukogu.

2008. a optsiooni märkimishind ühe aktsia kohta on 80 krooni ja 30 senti.

Hetkel kuum