9. juuni 2007 kell 11:06

Rahvasaadikud soovivad arestimajast pääseda

Kui tulevikus peaks alkoholijoobes riigikogu liige avalikus kohas ebaväärikalt käituma, siis uue seaduse vastuvõtmisel ei saaks rahvasaadikuid enam kainestusmajja viia.

Õiguskantsler Allar Jõksi hinnangul on parlamendi kava päästa riigikogulased arestikambrist vastuolus põhiseaduses sisalduva võrdse kohtlemise printsiibiga, kirjutas Eesti Päevaleht.

Jõksi sõnul võiks rahvasaadikute puhul puutumatust rakendada selleks, et nad saaks osaleda täiskogudel ja komisjonide istungitel, mida parlament on püüdnud ka eelnõu seletuskirjas sõnastada, kuid seaduse teksti analüüsinud Jõksi hinnangul päästab immuniteet riigikogu liikmed kainestusmajast ka töövälisel ajal.

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde ei nõustu Jõksi kriitikaga. "Loomulikult on kõik seaduse eest võrdsed, aga põhiseadus ütleb ka, et riigikogu liiget võib kriminaalvastutusele võtta õiguskantsleri ettepanekul, tavainimese puhul see ju nii pole. Tahes-tahtmata pole kõik, näiteks president ja õiguskantsler, tavainimestega võrdsed," selgitas Linde.

Kui tulevikus peaks siiski mõni riigikogu liige end avalikus kohas purju jooma, siis Linde sõnul on politseil õigus rahvasaadik näiteks koju või hotelli viia.

Hetkel kuum