Ekspress Grupp küsib aktsionäride nõusolekut Mahhovile tasu maksmiseks

Ekspress Grupp kutsub 31. augustiks kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, mille üheks punktiks on maksta ettevõtte nõukogu esimehele Viktor Mahhovile tasuks 15 000 krooni kuus, teatas firma börsile.

Üldkoosoleku päevakord on järgmine: 1. AS Delfi omandamise kinnitamine, 2. audiitori valimine ja tasu määramine ja 3. nõukogu esimehele tasu määramine.

ASi Ekspress Grupp nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku kinnitada Delfi ost vastavalt 02.08.2007 avaldatud börsiteates toodud tingimustele.

Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Ekspress Grupp 2007. a audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorbüroo PricewaterhouseCoopers ning maksta audiitorile tasu vastavalt sõlmitavale lepingule.

Samuti teeb nõukogu ettepaneku määrata nõukogu esimehele Viktor Mahhovile alates 01.09.2007 nõukogu liikme tasu 15 000 krooni kuus.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 21. augustil kell 23.59. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument.

Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil priit@egrupp.ee. Küsimused, vastused ja koosoleku seisukohad avalikustatakse ettevõtte koduleheküljel internetis.

Aktsionäride erakorraline üldkoosolek on 31. augustil 2007. a algusega kell 12.00. Koosolek toimub Tallinnas Tõnismägi 2 (Rahvusraamatukogu väikses saalis).

Hetkel kuum