Jane Oblikas • 5. november 2007 kell 22:00

Eesti turundajad peavad jätkuvalt parimaks Divisionit

Kui kaks aastat tagasi oli vahe liidri ja tagant tulijate vahel veel tähenduslik (0,4 punkti), siis tänaseks on Tank ja Kontuur Leo Burnett Divisioni sisuliselt kinni püüdnud.

Seega ei ole mainepingereas olulisi muutusi toimunud. Küll on pilt läinud ühtlasemaks, kõik uuringus osalenud agentuurid on mainet parandanud.

Agentuuride mainele antud hinnangute puhul tuleb arvestada, et hinnanguid andnud vastajate arv erineb agentuuride lõikes suurel määral, sõltuvalt tuntusastmest.

Eesti tuntuimate agentuuride Tanki, Divisioni ja Kontuur Leo Burnetti mainepositsioon tugineb ligi 200 agentuuri teadnud ning nende teenuseid kasutanud vastaja hinnangutele, kuid väiksemaid agentuure nagu Refleks, Direct Group ning AD Angels hindas alla 50 inimese.

Uuringusse lisandunud agentuuridest on keskmisest tasemest (7,0 palli) kõrgemalt hinnatud agentuure Brilliant, Taevas Ogilvy, Identity, Leo Express, AGE McCann, Rakett, Smile ja Imagine AD.

Agentuuri loovuse mainepingerida algab ka tänavu Divisioni, Tanki ja Kontuur Leo Burnetti nimedega. Pingereas saavutas küll kolmanda koha uustulnuk Refleks, kuid väike hindajate arv ei luba teda veel kindlate liidrite hulka lugeda.

Enamik 2005. aasta uuringus osalenud agentuure on oma loovuse ja projektijuhtimise kuvandit parandanud, teatavat tagasiminekut loovuses on näidanud Euro RSCG Idea, Vanzetti ja Blumberg ning projektijuhtimises EstTBWA, Inorek&Grey ja BalticFCB.

Kokkuvõtvalt saab öelda, et hinnang Eesti agentuuridele on tõusnud. Eesti reklaamiagentuuride tipp on jäänud endiseks, kuid viimasel paaril aastal on lisandunud tugevaid uusi tulijaid, kelle tegemistel tasub nii agentuuridel kui ka tellijatel silm peal hoida.

TNS Emori korraldatud Eesti reklaamiagentuuride 2007. aasta maineuuringus hinnati 30 agentuuri.

Uuringu küsimustele vastas 240 agentuuride teenuseid kasutavat inimest.

Hetkel kuum