29. november 2007 kell 15:10

Tallinna Ülikool peab oluliseks koostööd Venemaaga

Rektor Rein Raud kirjutas täna alla teaduse ja õppetöö alasele lepingule Tallinna Ülikooli ning Lomonossovi nimelise Moskva Riikliku Ülikooli vahel lootuses vaatamata poliitilistele pingetele jätkuks ülikoolidevaheline koostöö kultuuri vallas.

Täna Tallinna Ülikooli nimel lepingule alla kirjutanud Rein Raud ütles: „Pean väga vajalikuks, et oludes, kus Eesti ja Vene vahelised suhted on poliitiliselt pingelised, jätkuks ometi normaalne koostöö teaduse ja kultuuri vallas.”

Kohtumisel Tallinna Ülikooli filoloogiateaduskonna ja Eesti Humanitaarinstituudi esindajatega räägiti kavast korraldada Moskvas ühiselt eesti keele, keeleteaduse ja kultuuriloo alaseid loenguid, teatas Tallinna Ülikool oma pressiteates. Tallinna Ülikooli esindajad rääkisid külalisele ka võimalusest, et Moskva Riikliku Ülikooli eesti keele ja kultuuri huvilised saavad juba järgmisel suvel täiendada oma keeleoskusi Tallinna Ülikooli rahvusvahelises suveülikoolis.

Täna allkirjastatud leping annab Tallinna Ülikooli teadlastele, doktorantidele ja vanemate kursuste üliõpilastele võimaluse minna uurimistööd tegema Moskva Riikliku Ülikooli ning võimaldab Moskva teadlastel tulla Tallinna.

„Võimalikuks saab kahe ülikooli vahel uute teaduskontaktide loomine, teadusprojektide algatamine, teineteisele oma uusimate õpetamismeetodite tutvustamine ning ühiste sümpoosionide, seminaride ja konverentside korraldamine,“ andis Tallinna Ülikool teada.

Vastastikku on kavas teha koostööd ka teadlaste ning õppejõudude kvalifikatsiooni tõstmisel ning publikatsioonide ja muude materjalide vahetamisel juhtivates uurimisteemades, kirjutati pressiteates.

Leping sõlmiti viieks aastaks. Kohtumisel lepiti ka kokku, et Tallinna Ülikooli esindajad lähevad märtsis vastukülaskäigule Moskva Riiklikku Ülikooli.

Hetkel kuum