17. jaanuar 2008
Jaga lugu:

Noortekogu - võimalus mõjutada

Ühe noorte aktiivse kaasamise võimalusena on ellu kutsutud maakondlike noortekogude projekt, mis peaks igas maakonnas tagama noortele võimaluse ennast puudutavates otsustes kaasa rääkida.

Noorsootöö strateegia 2006-2013 järgi on noortekogude projekti käivitamine välja toodud olulisima noorte osalusvõimaluste suurendamise meetmena. Paraku on teadlikkus noortekogude olemasolust endiselt küllaltki madal.

Madala teadlikkuse kohta annab tõestust Eesti Noorteühenduste Liidu osaluskampaania küsitlus osalusvõimaluste kohta. Suur hulk noori leidis, et noortel peaks olema võimalus maakondlikul tasandil otsustes kaasa rääkida. Vaid vähesed teadsid, et noortekogud juba toimivad.

"Kõige hoogsamalt on käima läinud Läänemaa, Viljandimaa, Tartumaa, Võrumaa, Valgamaa ja Põlvamaa noortekogud. Erinevatel põhjustel tagasihoidlikumad, kuid tublid on olnud Ida-Virumaa, Hiiumaa ja Raplamaa noortekogud," kirjeldas hetkeseisu Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) direktor Edgar Šlümmer.

Positiivse näitena nimetatud Läänemaa noortekogu toimib maakonnas noortevolikogude ja teiste noorteühenduste katusena. "Sügisest planeeritakse igal kuul külastada mõnda kohaliku omavalitsuse (KOV) volikogu.

Kaasatakse ka kohalikud aktiivsed noored. Nii jõuabki noortekogude teema võimukandjateni. Läänemaa mudel on selline ja kui see ei toimi, siis tuleb noortel midagi paremat välja mõelda. Peaksin ütlema, et toimib. KOV-d on päris asjalikud oma noorte nimetamisega Läänemaa Noortekogu liikmeteks," räägib Ülle Lass, Lääne Maavalitsuse nõunik noorsootöö ja spordi alal.

Paljuski jääb noorte informeeritus ühiskonnas valitseva suhtumise taha. "Noorte osalusvõimaluste arengut takistava faktorina on kogude esindajad nimetanud seda, et ühiskonnas on vähe teadvustatud noorte osaluse tähtsust ja võimalusi. Samuti on mainitud täiskasvanute tõrjuvat hoiakut ja passiivsust," kommenteeris olukorda Edgar Šlümmer.

"2008. aastal on ENTK ja Eesti Noorteühenduste Liidu koostöös kavandatud noortekogude tugisüsteemi loomine, mis omakorda suurendab maakondlike noortekogude võimalusi ja aitab kaasa osalusvormide arendamisele

kohalikul tasandil. Selge see, et täiskasvanute maailma hoiaku tõttu vajavad igasugused noorte osalusvõimalused tuge. Maakondlikud kogud on näidanud oma vajalikkust ja nende mõju otsustele ja ümbruskonnale on võimalik suurendada veel parema tugisüsteemiga," andis Edgar lootust positiivseteks arenguteks.

Eesti Noorteühenduste Liidu osaluskampaania kutsub noori arvamust avaldama.

Osaluskampaania eesmärgiks on teavitada noori ja üldsust erinevate osalusvõimaluste tähtsusest ja olemasolust.

Kampaania koduleht hoolitseb ka selle eest, et noored saaksid avaldada oma arvamust, missuguseid osalusvõimalusi nad luua sooviksid.

Lisaks aitab osalusmetroo tutvuda juba olemasolevate võimalustega.

Maakondlike noortekogude loomine on oluline samm noorte ühiskonnas kaasa rääkimise võimaluste suurendamiseks. Tõeline väljakutse on aga alles ees - kohalike omavalitsuste juurde toimivate noortevolikogude loomine. Targad omavalitsusjuhid on seda mõistmas ning annavad noortele juba rohkem otsustusõigust.

Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) osaluskampaania käigus oleme näinud, et energiat ja säravaid ideid on noortel palju, vaja on veidi innustust ja teavitamist, enam osalusvõimalusi ja noorte seisukohtadega arvestamist. Loodan, et nii ENLi tegevus osaluskampaania ja teiste projektide kaudu, kui ka muud initsiatiivid noorte osaluse tõstmiseks hakkavad lähiajal vilja kandma, ja järjest rohkem on tehtavate otsuste juures kuulda ka noorte häält.

Autor: Eliis Vennik

Jaga lugu:
Hetkel kuum Äripäevas