Ain Alvela • 3. veebruar 2008 kell 22:00

Trükitöö hinda mõjutavad pisiasjad

Trükiteenuse hind oleneb eelkõige kasutatavate värvide arvust ja paberi liigist, just nende näitajate põhjal arvutatakse töö hind vastavalt kogusele. Trükitagu mingit toodet siis üks või kümme tuhat, trükiplaadid tuleb teha niikuinii ja just viimaste valmistamine ongi üks oluline hinnanäidik. Seega võib trükitöö hinna kirvereegli sõnastada järgnevalt: tiraaži suurenedes tükihind langeb.

ASi Multiprint tegevjuht ja trükiliidu volikogu liige Koit Variksoo oli seda meelt, et trükise kujundus tellitaks asjatundjatelt. Sellistelt, kes tunnevad trükitööstuse tehnilisi nõudmisi ja võimalusi.

"Kui see etapp on asjatundjate hoole all, jääb hulk ohtusid ära," tõdes Variksoo.

Nii on ka kuni eelmise aastani kujundusteenust pakkunud AS Pajo sellest praeguseks loobunud. Karmen Vesselov Pajo trükikojast selgitas, et kuigi kujundamine ja trükkimine on iseenesest lahutamatud, on sisuliselt tegemist teineteisest siiski väga erinevate protsessidega. Sestap keskendubki lõviosa trükikodadest trükkimisele, jättes kujundustööde tegemise disainibüroode ja reklaamiagentuuride pärusmaaks.

Reklaamifirma teenust kasutab oma paberkandjal levitatava reklaammaterjali saamiseks ka metallitöötlemisseadmeid müüv OÜ Nordcity Center. Ettevõtte juhataja Üllar Aidama sõnul trükitakse Eestis vaid kord aastas messil Instrutec jagatav eesti- ja venekeelne materjal, üksikasjalikud tootekataloogid tulevad otse seadmeid tootvatest tehastest. Trükitöödele kulub Nordcityl aastas keskeltläbi 20 000 krooni, messimaterjalide tiraaž jääb 200-300 piiresse. "Laseme Eestis ja Lätis trükkida vaid messidel kasutatava materjali. Tavaliselt on see A4-formaadis neljaleheküljeline voldik, kus kirjas Nordcity lühike tutvustus, ülevaade referentsidest ja messil väljas olevate seadmete iseloomustus," rääkis Aidama. "Usaldame kujundus- ja ettevalmistustöös reklaamifirmat."

Kui firma soovib hoiduda vahendusteenusega kaasnevatest kuludest, tuleb enne materjalide ettevalmistamist trükikoja repro-osakonnalt täpsed parameetrid küsida.

Karmen Vesselovi kogemus ütleb, et kõige sagedasem põhjus, miks esitatud materjalist head trükitoodet ei saa, on kehvapoolne fototöötlus. "Meile antud fail võib küll ilus vaadata olla, aga tihti ilmneb, et see pole trükitav," nentis ta. "Kas siis on pildid liialt väikese resolutsiooniga, pole jäetud servade lõikevaru vm."

Trükkija üle otsustamisel peab Koit Variksoo hinnangul arvestama trükise iseloomule vastava tehnika ja oskusteabe ning kogusele vastava tootmisvõimsuse olemasolu.

"Hea trükikoda suudab pakkuda asjatundlikku abi, mahtuda etteantud tähtaja sisse ja võimaldada logistilisi lisalahendusi," iseloomustas ta. "Trükitööstuses toimib reegel - mida lihtsamini on lõpptoode valmistatav, seda tihedam on konkurents selle tootmisel."

Paberi valikul soovitavad trükkalid luksuse tagaajamisega mitte üle pingutada. "Igapäevased blanketid ja reklaamkirjad tasub trükkida tavalisele valgele paberile," ütles Vesselov. "Kallimad paberiliigid aga valida eksklusiivsete toodete - kutsete ja juubeliväljaannete valmistamiseks."

Kui fail olemas, tuleb esitada trükikodadele päring, mis peaks sisaldama informatsiooni mõõtude, lehekülgede arvu, kaante olemasolu, värvilisuse, nii sisu- kui ka kaanepaberi kohta, köite ning koguse ja tähtaja kohta.

Kui on soov, et kaaned oleksid lakitud või lamineeritud, mingi trükise osa stantsitud, või on tarvis aukude puurimist, tavapärasest erinevat pakendamist vm, tuleb seegi päringule lisada. Sellest, kui tellija ei tunne erialast sõnavara, pole midagi, peaasi, et päring annaks võimalikult palju vihjeid soovide kohta. Koos hinnapäringuga tasub saata ka kujunduse fail - see lihtsustab teineteisest arusaamist.

Saabunud pakkumiste põhjal saab otsustada, kellele töö anda, tootjaid on koduturul mitukümmend.

Kui lõpptulemus on keeruline, kogus väga suur või väga väike, siis on juba ette teada, et trükikodade valik kahaneb kümme korda ning oleks mõistlik valida partnerid, kellega koos töötatakse kujunduse valmimiseni. Vahel annab mõni millimeeter formaadi muutmist tuhandeid kroone kokkuhoidu.

Trükikodade kohta võiks enne pakkumiste laialisaatmist taustainfot hankida, sest üleriigilistele päringutele, mis on huupi suunatud, jäetakse enamasti reageerimata.

Hetkel kuum