Rüütli: muudatustest tulenevalt ei suurene looduskaitseala maksukoormus

Hille Tressum 12. märts 2008, 18:15

Riigikogu liikme Karel Rüütli sõnul
täpsustab, tulevast aastast kehtima hakkav maamaksumäära seaduse muudatus
täpselt, millised loodusvööndid on maamaksust vabastatud, seoses seal keelatud
majandustegevusega.

"Maamaksuseaduse muudatused, mis jõustuvad alates 2009. aastast, on vastu võetud eesmärgiga täpsustada maamaksuga maksustamise aluseid," sõnas Rüütli.

"Muudatuste kohaselt on maamaksust vabastatud maa, millel seadusega või seaduses sätestatud korras on majandustegevus keelatud. Võrreldes varasemaga on ära jäetud täpsustus, et majandustegevuseks ei loeta kaitstava objekti säilitamiseks vajalikku, kaitse-eeskirjaga sätestatud kohustuslikku tegevust, kuna see punkt käib looduskaitse all mitte olevate maade kohta, hõlmates kõik olukorrad, kus maatükil on majandustegevus täielikult keelatud, " selgitas Rüütli.

Rüütli sõnul täpsustatakse muudatustega täpselt, millised looduskaitsealade vööndid on maamaksust vabastatud, seoses seal keelatud majandustegevusega. Nendeks on eelkõige loodusreservaadid ja sihtkaitsevööndid.

"Täpsustatakse erinevates kaitsevööndites rakendatavaid maamaksumäärasid, mis seni on olnud 25, 50 või 75% maksumäärast. Muudatustega on jäetud alles vaid üks vähendatud määr – 50% maamaksumäärast, seda eesmärgiga vältida olukorda, kus samaväärsete looduskaitsealade suhtes kehtivad erinevad soodusmäärad. Selline regulatsioon vähendab oluliselt ka Vabariigi Valitsuse koormust, sest enam ei pea soodusmäära kehtestama igakordselt Vabariigi Valitsuse korraldusega, vaid see tuleneb otseselt seadusest," selgitas Rüütli.

Rüütli sõnul ei suurene, muudatustest tulenevalt, ühegi looduskaitseala maksukoormus – see jääb kas endiseks või väheneb. "Maksukoormus väheneb 50% nendel looduskaitsealadel, millelt seni on maamaksu tasutud 75% maamaksumäärast. Need looduskaitsealad, millelt seni tasuti maamaksu 25% maamaksumäärast, saavad täieliku maksuvabastuse. Samaks jääb maksukoormus nendel looduskaitsealadel, millelt juba praegu tasuti 50% maamaksumäärast," selgitas riigikogulane muutusi maamaksumääras.

Riigikogulase sõnul väheneb seaduse muudatuse rakendumisel kohaliku omavalitsuse üksustele laekuv maamaks arvutuste kohaselt 1,35 miljonit krooni. vabariigi valitsuse ja omavalitsusliitude läbirääkimistel on jõutud kokkuleppele, et maamaksu laekumise vähenemine kompenseeritakse 2009. aastal tasendusfondi kaudu. Eelnõu arutamise käigus tegi Rahvaliit ettepaneku laiendada maksusoodustusi ja vähemalt osalist maksuvabastust ka muinsuskaitselistele maadele, kuid kahjuks valitsusparteid seda ei toetanud.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
09. October 2008, 18:09
Otsi:

Ava täpsem otsing