Kadri Paas • 4. juuni 2010 kell 8:20

Narva linnapead Tarmo Tammistet kahtlustatakse altkäemaksu võtmises

Viru ringkonnaprokuratuur ja Ida prefektuur kahtlustavad Narva linnapead Tarmo Tammistet altkäemaksu võtmises.

1. juunil esitati linnapeale kahtlustus altkäemaksu võtmises.  Altkäemaksu andmise kahtlustus on esitatud Aviks Trade juhatuse liikmele, kes on ka OÜ Fervesta Grupp juhatuse liige.

2001. aastal võttis Narva linnavolikogu vastu otsuse võõrandada oksjonil munitsipaalomandis olev kinnistu Narvas, Raja tänaval. Kinnistu ostjaks kinnitati OÜ Fervesta Grupp.

Vastavalt ostu-müügi lepingule pandi ostjale kohustus teha investeeringuid hoone rekonstrueerimisse ja kapitaalremonti, samuti territooriumi heakorrastusse kogusummas 12 miljonit krooni. Investeeringud tuli teha kolme aasta jooksul.

Antud kohustuse mitte täitmisel lepingus ettenähtud suuruses ja tähtajaks oli ette nähtud trahv 10% tegemata jäänud investeeringute summast.  Tegelikkuses aga investeeringuid ei tehtud. Kontrolli lepingu täitmise üle pidi teostama müüja ehk Narva linn.

Vastavalt Narva linna põhimäärusele korraldab ja vastutab linnavalitsuse töö eest linnapea. Uurimise käigus seni kogutud andmetele tuginedes ei ole linnapea Tarmo Tammiste täitnud kohustust kontrollida eelnimetatud kinnistule tehtud investeeringute summasid.

Praeguseks hetkeks uurimise käigus kogutud andmete põhjal saab öelda, et  kohustuste täitmata jätmise eest sai linnapea aastatel 2005-2006 OÜ Aviks Trade poolt varalisi hüvesid.

Hetkel kuum