Jaana Pikalev • 3. juuli 2010 kell 11:58

Paet: sooline ebavõrdsus takistab majanduslikku arengut

Välisminister Urmas Paet ütles ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogus (ECOSOC) peetud kõnes, et naiste õigusi rikkuv ja alavääristav ühiskond kahjustab ennekõike iseennast, sest ühiskond, mis sallib sugudevahelist ebavõrdsust, pidurdab iseenda sotsiaalset ja majanduslikku arengut.

„Nõustun endise Euroopa Nõukogu peasekretäri Terry Daviesega, et see on nagu jalgpallis, kus ei ole võimalik võita, kasutades vaid poolt olemasolevast võistkonnast,“ lisas ta.

 Välisminister Paeti sõnul on sugude võrdsuse saavutamine ja naiste õiguste tagamine paljudes maailma paikades jätkuvalt keeruline. „Viimase 15 aasta jooksul on küll mõningast edu saavutatud, kuid see on habras. Paraku võib see hädaolukordades olematuks pöörduda. Just naiste õigustega seotud põhimõtted on need, millest loobutakse kriisiolukorras sageli esimesena,“ sõnas ta.

 Paeti sõnul tuleb püüda murda eelarvamusi. „Soolise võrdõiguslikkuse tagamine on Eestile üheks peamiseks prioriteediks inimõiguste kaitsmise ja arengukoostööalases tegevuses. Nii on mitmed Eesti arengukoostööprojektid Afganistanis suunatud just naiste tervishoiu parandamisele,“ ütles ta.

Välisminister märkis oma kõnes, et Eesti toetab naiste ja meeste võrdse kohtlemise sidumist kõikide ÜRO tegevustega. „Näiteks tuleb nii rahvusvaheliste missioonide kui ka arengukoostöö läbiviimisel tagada sooküsimustega arvestamine,“ selgitas Paet. 

 Samuti rõhutas välisminister, et Eesti jätkab soolise võrdõiguslikkuse küsimuste ja naiste õiguste kaitsmise esiletoomist ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogus. „2011. aastal saab Eesti ÜRO Naiste Staatuse Komisjoni liikmeks,“ lisas Paet.

Sel aastal keskendus ECOSOCi kõrgetasemeline ministrite arutelu soolise võrdõiguslikkuse alaste eesmärkide saavutamisele.

 

 

Hetkel kuum