Katre Pilvinski • 23. juuli 2010 kell 10:59

SEB: kohtuotsus on täidetud tasaarveldusega

Kohtukulud on tasaarvestatud Grove Invest enda kohustusega SEB ees, kommenteeris panga esindaja konto arestimist.

Kohtutäitur Kaire Põlts arestis 21. juulil SEB panga konto. Eesmärgiks kätte saada panga maksmata jäänud kohtukulud viimast hagenud ettevõttele Grove Invest.

SEB panga pressiesindaja Piret Seeman kommenteeris panga konto arestimist, et SEB esitas kohtusse hagi, milles vaidlustas Grove Investi algatatud täitemenetluse kohtukulude sissenõudmiseks, sest need kulud on tasaarvestatud Grove enda kohustusega SEB ees. "Kohus rahuldas SEB taotluse ja peatas täitemenetluse."

"Kuigi kohtutäituri taotlusel on SEB kontol broneeritud summa kohtukulude ulatuses, ei kuulu see hetkel väljamaksmisele, sest täitemenetlus on peatatud. SEB seisukohalt on kohtuotsus täidetud tasaarveldusega," lisas Seeman.

"SEB ei ole nõus Grove Investi poolt täna meediale väidetuga nagu oleks pank jätnud maksmata kohtukulud summas 64 900 krooni. SEB on kohtuotsuse täitnud ning kohtutäituri poole pöördumisega taotleb Grove Invest seega summa topelttasumist," märkis ta.

Kuigi panga enda kontol on broneeritud 64 900 krooni, millele lisandub täituritasu, ei kuulu summa hetkel välja maksmisele.

"Juhime ka tähelepanu asjaolule, et nimetatud summa puudutab ringkonnakohtu otsust Grove Investi kasuks välja mõistetud kohtukulusid kogumahus 64 900 krooni. Kindlasti ei saa seda aga mingil moel seostada ühegi teise käimasoleva kohtumenetlusega," sõnas pressiesindaja.

"Õigusriigis langetab erimeelsuste korral lõpliku otsuse kohus ning SEB ei pea heaks tooniks lahendada kohtuvaidluseid meedia vahendusel," vahendas Seeman panga seisukohti.

Kohtukulude väljanõudmise kronoloogia:

14. aprill 2010 – Tallinna Ringkonnakohus tegi otsuse, millega mõistis SEB Pangalt Grove Investi kasuks välja kohtukulud summas 64 900 krooni.

22. juuni 2010 – SEB Pank tasaarvestas kohtuotsusega väljamõistetud summa OÜ Grove Invest võlgnevusega.

30. juuni 2010 – pöördus Grove Invest kohtutäituri poole täitemenetluse algatamiseks.21.juuli 2010 – SEB Pank esitas kohtusse hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks ning palus täitemenetluse peatamist.

22. juuli 2010 – kohus peatas täitemenetluse.

Grove Invest nõuab SEB-lt kohtu kaudu 1,5 miljardit krooni. Ettevõte süüdistab panka oma firma põhjalaskmises.

 

Hetkel kuum