Katre Pilvinski • 26. juuli 2010 kell 7:56

Avaron: investorite usaldus fondi vastu kasvab

Viimasel ajal on meie poole pöördunud mitmed investorid sooviga, et haldaksime nende varasid kogu nende likviidse finantsvara kontekstis, märkis varahaldusfirma Avaron juhtivpartner Kristel Kivinurm-Priisalm.

Järgneb Kristel Kivinurm-Priisalme kommentaar Avaroni eelmise aasta tulemuste ja selle aasta tegevuste kohta:

2009 oli edukas aasta Avaronile. Ettevõtte poolt hallatavate varade maht kasvas aasta jooksul 2,5 korda ning ületas miljardi krooni piiri. Ka 2010. aasta esimese poolaasta arengud on ettevõtte jaoks olnud positiivsed – kasvanud on nii hallatavate varade maht kui ka kasum. Hetkel haldame üle 1,3 miljardi krooni Eesti eraisikute ja Euroopa professionaalsete investorite varasid. Esimese kuue kuu netokasum ületab kogu eelmise finantsaasta kasumit. Tänu investorite huvi kasvule areneva Euroopa regiooni vastu on kasvanud oluliselt Avaroni poolt hallatavate varade maht ning seetõttu paranenud ka Avaroni majandustulemused.

Varade mahu kasvu taga on investorite usu taastumine areneva Euroopa piirkonna aktsiaturgude vastu. Kui 2008-2009 aasta alguses arvasid investorid, et Euroopa Liidu uued liikmesriigid lähevad "pankrotti", siis eelmise aasta suvest on investorite "armastan-vihkan" suhe vihahoost muutunud neutraalseks. Regiooni ettevõtete kulubaas on tänu valuutade nõrgenemisele euro suhtes ja tänu deflatsioonile oluliselt langenud, muutes regiooni eksportijad ja tööstusettevõtted jälle väga konkurentsivõimeliseks eurotsooni turgudel. Lisaks on investorid aru saanud, et võrreldes Lääne-Euroopaga on areneva Euroopa riikide finantsid paremas korras.

Meie regiooni riikides on reformide elluviimine lihtsam, sest  riigisektoris töötavad spetsialistid ning sotsiaalabist sõltuvad inimesed saavad aru, et kui raha pole, siis raha tõesti ei ole. Investorite huvi taastumise taga on ka pikem visioon – areneva Euroopa tarbijas nähakse suurt potentsiaali, sest Ida-Euroopas tervikuna on tarbijal madal laenukoormus ning suur huvi oma elatustaset tõsta. See peaks majanduste taastumisel ning tööpuuduse alanemisel andma tõuke jaekaubanduse ja tööstusettevõtete kasumikasvudele. Lisaks on täna areneva Euroopa piirkonna aktsiaturud atraktiivselt hinnatud. Võimalusi osta kasumlikke ettevõtteid raamatupidamisväärtuse pealt ning deposiidiintressist kõrgema dividenditootluse pealt ei tule just tihti ette. Just sellisel tasemel kauplevad hetkel Avaron Areneva Euroopa Väikeettevõtete Fondi ettevõtted.

Aastaks 2010 on Avaronil kaks fookust: tutvustada Eesti investoritele Investeerimisfondi Avaroni Privaatportfell. Fond on loodud eraisikust ja ettevõtetest investoritele, kes soovivad jätta Avaroni otsustada, mis osakaalu nende varast peaks investeerima aktsiaturgudele, võlakirjadesse, pangadeposiitidesse või muudesse varaklassidesse ning millal ja kuidas vastavaid osakaale varieerida. Avaron haldab fondi kui terviklikku portfelli – see tähendab lähtudes perspektiivist justkui oleks investor paigutanud sinna kõik oma likviidsed vahendid. Fondi eesmärk on deposiidiintressist kõrgem tootlus, kuid investeerimisstrateegia oluline osa on põhikapitali säilitamine keskpikas perspektiivis.

Viimasel ajal on meie poole pöördunud mitmed investorid sooviga, et haldaksime nende varasid kogu nende likviidse finantsvara kontekstis, st et Avaron otsustaks, kas, mis proportsioonis ja läbi milliste instrumentide peaks klientide vara investeerima aktsiaturgudele või deposiitidesse, kas ja kuidas kaitsma vara optsioonidega jne. Investoritel ei ole reeglina oma põhitöö kõrvalt aega finantsturgude jälgimiseks sellises mahus, mida selliste otsuste tegemine nõuab. Sellest sündiski idee luua fond, kus eri varaklasside osakaalud muutuvad vastavalt turuolukorrale.

Fond võimaldab nii suurtel kui ka väiksematel klientidel osa saada investeerimisstrateegiast, mida seni on pakutud peamiselt portfellihalduse teenuse raames. Investeerimisfondi formaadis on võimalik investeeringuid teha efektiivsemalt, sest klient saab hajutatud portfelli madalamate kuludega. Samuti võimaldab fondi suurem maht kasutada strateegiaid, mida üksikute klientide portfellides nende tagasihoidlikuma mahu tõttu pole võimalik rakendada.

Täna on Avaroni Privaatportfelli Fondi maht 50 miljonit krooni ning sinna on investeerinud peamiselt Avaroni juhid ning meie pikaajalised kliendid. Järgneva aasta-kahe jooksul on meie eesmärk fondi maht kasvatada üle 250 miljoni krooni.

Avaroni teine eesmärk on hästi juhtida varasid meie areneva Euroopa aktsiafondides. Selles valdkonnas plaanime mahte kasvatada eelkõige läbi lüües Euroopa klientide hulgas, kes otsivad väärtusinvesteeringutele suunatud varahaldurit arenevast Euroopast. 

Hetkel kuum