Kadri Paas • 8. august 2010 kell 5:56

Kui palju maksab põie eemaldamise operatsioon?

Äripäev palus Haigekassal rida-rea haaval lahti kirjutada ühe meditsiinilise protseduuri hinnakalkulatsioon nende enda valikul. "Kassa" valis hinnakujunduse selgitamiseks põie eemaldamise operatsiooni.

Tsüstektoomia ehk põie eemaldamine maksab Haigekassa hinnakirjas 7537 krooni.

Operatsiooni läbiviimisel osalevad lisaks kolmele arstile kaks operatsiooniõde ning üks hooldustöötaja. Operatsiooni ettevalmistamise ja lõpetamisega seotud toimingutes arstid ei osale.

Teenuse hind koosneb personali-, ruumi-, seadmete kulu, ravimite ja abivahendite ning tugiteenuste kuludest.

Sellest: arstide palk 1979 krooni

operatsiooniõdede palk 738 krooni

hooldustöötaja palk 198 krooni

Personali kulu alla arvestatakse lisaks palgale veel töötaja töökohaga seotud kulud (mööbel, arvuti, kabinet), koolituskulud, bürookulud, proportsionaalselt haigla üldjuhtimisega seotud kulud ning riietuse kulud.

Need kulud moodustavad põie eemaldamise hinnast 492 krooni.

Operatsioonitoa kulu kujuneb selles ruumis paikneva aparatuuri maksumusest, ruumi amortisatsioonist ning ruumi ülalpidamise ja hooldusega seotud kuludest.

Operatsioonitoa kulu on seega 647 krooni.

Operatsioonil kasutatavate abivahendite kulu on kokku 3165 krooni.

Antud teenuse osutamiseks on vajalikud mitmed tugiteenused (nt sterilisatsioon, jäätmekäitlus) ning need moodustavad teenuse hinnast ülejäänud kulu.

Teenusele hinna arvutamisel on aluseks võetud tegevused, mis on seotud nii operatsiooni ettevalmistamise, läbiviimise kui ka lõpetamisega ning kokku võtavad  need aega kolm tundi. 

Hetkel kuum