Indrek Kald • 8. september 2010 kell 6:54

Millest alustada ettevõttes eurole üleminekut?

Euro kasutama hakata plaanival ettevõttel tasub alustada eurole ülemineku võimaliku mõju analüüsist.

* Eurole üleminek mõjutab IT- ja raamatupidamissüsteeme; sularahaga arveldav ettevõtja peaks arvestama probleemidega logistikas ja turvalisuse valdkonnas ajal, kui kasutusel on mõlemad rahatähed; kuidas mõjutab eurole üleminek suhteid töötajate, tarnijate, klientide ja konkurentidega.

* Koosta strateegia ja määra tähtajaline tegevuskava.Kas ettevõte peaks kasutama euro tulekut, et tõhustada ja uuendada IT-süsteeme?* Eurole ülemineku perioodil peaks ettevõtte juhtkond kätt pulsil hoidmaMäära eurole ülemineku koordinaator.* Väiksema ettevõtte puhul võib see olla omanik ise või tegevjuht.* Koolita töötajaid ja teavita neid kõikidest muutustest.* Eriti vajavad koolitust sularahaga arveldavad töötajad, et rahatähti ja euromünte tundma õppida.* Taga nii inim- kui ka finantsressursid.* Arvesta, et eurole ülemineku tähtaja saabudes võib IT-asjatundjate abi muutuda raskesti kättesaadavaks.* Teavita töötajaid uuest palganumbrist eurodes, sest uued vääringud vajavad harjumist ja numbrid avaldavad psühholoogilist mõju.* Selgitage töötajatele tema brutopalga, netosissetuleku, kogumispensioni, preemia, tunnipalga, tulemuspalga suurust pärast euro tulekut. Palkade eurodesse arvestamisel võib ümardada üksnes lõppsummat, mitte aga selle erinevaid osi (nt tulumaks, ravikindlustus jne).* Teavita kliente vahetuskursist näidete abil, nii tõestad, et hinnad on arvestatud õige kursi järgi.* Palu tarnijatel aegsasti arved ja hinnakirjad eurodes esitada.Allikas: euro.eesti.ee

Hetkel kuum