Katre Pilvinski • 12. november 2010 kell 11:39

EP: töökohti tuleb sinna, kus neid enim vähendati

Töökohti lisandus peamiselt töötlevas tööstuses, ehituses ja kaubanduses ehk sektorites, kus töökohtade arvu varem kõige rohkem vähendati, sõnas Eesti Panga ökonomist Natalja Viilmann.

"Hõivatute arv jätkas kolmandas kvartalis kasvu. Võrreldes esimese kvartaliga suurenes töökohtade arv 25 000 võrra 578 200ni. Töökohti lisandus peamiselt töötlevas tööstuses, ehituses ja kaubanduses ehk sektorites, kus töökohtade arvu varem kõige rohkem vähendati," kommenteeris Viilmann.

Kuigi hooajalised tegurid mängisid Viilmanni sõnul endiselt suur rolli ning aastatagusega võrreldes on töökohtade arv tööstuses ja ehituses ikka veel väiksem, võib kolmanda kvartali põhjal väita, et hõivatute arv suurenes kvartali arvestuses ka hooajalisi tegureid arvestamata. "Võrreldes 2009. aasta kolmanda kvartaliga oli hõivatute arv kolmandas kvartalis veel 3,3% madalam, kuid langustempo on selgelt raugemas," lisas ta.

"Majanduskasv ja aasta arvestuses jätkuvalt alanev töötajate arv viitavad tootlikkuse hoogsale tõusule. Tööjõu tootlikkus suurenes kolmandas kvartalis esialgsel hinnangul aastaga 8,5%. Majanduskasvu toetab praegu eelkõige ekspordikasvu taastumine, mistõttu kasvas ka tootlikkus enim just töötlevas tööstuses," sõnas ökonomist.

Viilmann märkis, et töötuse määr alanes kolmandas kvartalis 15,5%ni. Töötute koguarv püsis siiski väga kõrge ehk 105 900, kuigi poole aastaga on see 31 000 võrra vähenenud, mis on võrdlemisi kiire muutus. "Talvekuudel ei ole selle näitaja sama kiiret alanemist oodata, prognoosi kohaselt võib töötuse alanemine taas hoogustuda 2011. aasta teises kvartalis," nentis ta.

Ökonomisti sõnul paranes viimase poolaasta jooksul noorte olukord ning töötuse määra langetas osade noorte tööleasumine. Kolmandas kvartalis suurenes pikaajaliste töötute osatähtsus töötute hulgas.

"Kolmandas kvartalis jätkus ka tööjõu erikulu alanemine ning kasumi osatähtsuse taastumine. Kuigi keskmine palgaväljamakse kasvas aasta arvestuses, oli palgafondi aastamuutus majanduskasvust väiksem, kuna palgasaajate arv vähenes jätkuvalt," rääkis Viilmann.

 

 

Hetkel kuum