Koit Brinkmann • 23. november 2010 kell 4:28

Ministeerium peab tuhamägede hankedokumendid korda tegema

Riigihangete vaidlustuskomisjoni otsuse järgi on keskkonnaministeerium poolkoksi prügilate kattematerjalide hankedokumentidesse kirjutanud konkurentsi kahjustavad nõuded, mis võivad luua eeliseid ühele pakkujale.  

Keskkonnaministeeriumil tuleb hankedokumendid viia riigihangete seadusega kooskõlla.

Komisjon leidis, et tehniliste kirjelduste nõuded on hankedokumentides sellised, mis „seavad objektiivselt põhjendamatuid takistusi riigihanke avamisel konkurentsile ning võib luua eeliseid ühele pakkujale".

Oktoobri alguses alustas ministeerium hinnanguliselt 70–80 miljonit krooni maksva hankega, millega tarnitakse Kohtla-Järve ning Kiviõli poolkoksimägede katmiseks bentoniit- ja drenaažimatte ning geovõrku.

Paraku olid tehnilised tingimused osaliselt nii kirjutatud, et enamiku dokumendid väljavõtnud firmade arvates sobisid need nagu rusikas silmaauku ainult ühele tootjale, Saksamaa ettevõttele NAUE GmbH & Co KG. Seda müüb Rootsi-Eesti ühisfirma Viacon Eesti.

Osaühing KCIKIZ 28 vaidlustas hanke, nende esindaja advokaadibüroo Tehver & Partnerid vandeadvokaat Jaanus Tehver kirjutas riigihangete vaidlustuskomisjonile: „Kuivõrd tegemist on ühe tarnija tootele spetsiifiliste ja sisulist tähendust mitteomavate näitajatega, siis võib eeldada, et nõutud näitajad on koostatud ühe konkreetse tootja toodete näitajatele tuginedes.“ Tehveri hinnangul on hankija loonud ühele pakkujale alusetu ja lubamatu konkurentsieelise.

Tingimustes on ette antud nii mattide mõõdud ja kaalud kui ka näiteks savikanga pakendi värvus – valge. Geovõrgu puhul on samuti tingimustes ära määratud võrguava suurus, värv ning rulli mõõdud.

Tehveri sõnul on sellised nõuded põhjendamatud, kuna need ei ole toodete funktsiooni seisukohast olulised.

Vaidlustuskomisjon rahuldas üheteistkümne tehnilise kirjelduse nõude vaidlustuse, üks jäeti rahuldamata. Ka jäeti rahuldamata kolme muu hankedokumendi punkti vaidlustus.

Rahuldada osaliselt OÜ KCIKIZ 28 vaidlustus keskkonnaministeeriumi riigihankes

”Bentoniitmattide ja drenaažimattide tarne Kohtla-Järve ja Kiviõli tööstusjäätmete ja poolkoksi prügilate sulgemise projektile”, kohustades keskkonnaministeeriumi viima hankedokumendid õigusaktidega ettenähtud nõuetega vastavusse riigihanke tehnilise kirjelduse osas, vastavalt käesolevas otsuses esitatud põhjendustele.Mõista Keskkonnaministeeriumilt OÜ KCIKIZ 28 kasuks välja osa vaidlustusmenetluses tasutud riigilõivust proportsionaalselt vaidlustuse rahuldamisega, summas 14 666,66 krooni.

Allikas: vaidlustuskomisjoni otsus

Bentoniitmattide ja drenaažimattide tarne Kohtla-Järve ja Kiviõli tööstusjäätmete ja poolkoksi prügilate sulgemise projektile hanke aegrida:

6. oktoober alustas keskkonnaministeerium riigihankega Bentoniitmattide ja drenaažimattide tarne Kohtla-Järve ja Kiviõli tööstusjäätmete ja poolkoksi prügilate sulgemise projektile. Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 01. november. Hanget viib läbi Einar Vettuse juhitav TSM Projektijuhtimise OÜ, mis kuulub läbi Ferroland Invest OÜ Luksemburgis registreeritud ettevõttele EIDEO S.A..

26. oktoober vaidlustas OÜ KCIKIZ 28 riigihanke, paludes rahandusministeeriumi juures asuval riigihangete vaidlustuskomisjonil kohustada keskonnaministeeriumit viima hankedokumendid vastavusse õigusaktides kehtestatud nõuetega.

28. oktoober otsustas vaidlustuskomisjon hanke peatada.

01. november esitas keskkonnaministeerium vaidlustuskomisjonile vastused.

08. november toimus vaidlustuse läbivaatamine vaidlustuskomisjoni istungil.

17. november tegi vaidlustuskomisjon otsuse, millega vaidlustus rahuldati osaliselt ning keskkonnaministeeriumi kohustati hankedokumendid viima vastavusse õigusaktidega ettenähtud nõuetega.

Hetkel kuum